KROK PO KROKU – rekrutacja


Kategorie
Aktualności

Składanie dokumentów do I LO im. A. Osuchowskiego w sekretariacie szkoły, w godz. od 9:00 do 15:00

KROK 1

KROK 2

 • od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15:00
 • Kandydat zakłada konto w systemie elektronicznej rekrutacji VULCAN https://slaskie.edu.com.pl/kandydat. Posługuje się numerem PESEL, na który może założyć tylko jedno konto. Szczegółowe informacje w „Podręczniku dla Kandydata” w zakładce „Pomoc” na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat
 • Kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów w I LO im. A. Osuchowskiego (maksymalnie 6 oddziałów), do których ubiega się o przyjęcie.
 • Kandydat przynosi do szkoły pierwszego wyboru, czyli I LO w Cieszynie:
 • wniosek o przyjęcie do I LO wypełniony, wydrukowany z systemu Vulcan
 • i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów
 • kwestionariusz Kandydata I LO w Cieszynie – pobierz

KROK 3

 • od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00  – Kandydat przynosi do I LO im. Osuchowskiego świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora szkoły, którą ukończył Kandydat)

KROK 4

 • od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 – Kandydat przynosi do I LO im. A. Osuchowskiego zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył Kandydat).

12 sierpnia 2020 r. – podanie przez I LO do publicznej wiadomości listy Kandydatów zakwalifikowanych i Kandydatów niezakwalifikowanych

KROK 5

 • Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00- potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) Kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej)
 • rodzic (opiekun prawny) Kandydata składa także pozostałe dokumenty:
  • kartę zdrowia (w zaklejonej i opisanej kopercie) i 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem).

19 sierpnia 2020 r.  do godz. 14.00 – podanie przez I LO im. A. Osuchowskiego do publicznej wiadomości  listy  Kandydatów przyjętych i Kandydatów nieprzyjętych.