Program dofinansowania podręczników


Kategorie
Aktualności

Ruszył Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Program przeznaczony jest dla uczniów posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 

Zarządzenie Nr 0050.362.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania na zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w latach szkolnych 2020/2021 – 2022/2023 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników,materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Szkolny koordynator programu – pedagog szkolny Barbara Bartoszek – (tel.783966590) udziela informacji oraz przekazuje druki dokumentów.

Termin składania wymaganych dokumentów do szkoły – najpóźniej do 9.09.2020.