„Dobry start” świadczenia 300+


Kategorie
Aktualności

Informacja dotycząca świadczenia 300+ w ramach programu „Dobry Start” dla rodziców uczniów szkoły.

Od bieżącego roku realizacja zadania została powierzona Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092).

Wnioski o świadczenie można składać od 1 lipca br. wyłącznie elektronicznie.