Odbiór świadectw dojrzałości


Kategorie
Aktualności

5 lipca br. w godzinach 8.00-10.00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

5 lipca br. od godz. 12.00 w budynku I LO zostaną wydane świadectwa dojrzałości wg poniższego harmonogramu:

3a – sala 28; 3alfa – sala 26; 3b – sala 34; 3beta – sala 46; 3c – sala 48; 3d – sala 43; 3f – sala 41; Absolwenci – sekretariat