Wyniki egzaminu maturalnego


Kategorie
Aktualności

5 lipca br. o godzinie 08:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło (obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół) lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

5 lipca br. od godz. 12.00 w budynku I LO zostaną wydane świadectwa dojrzałości wg poniższego harmonogramu: 3ag – sala 41; 3bg – sala 5; 3betag – sala 9; 3cg – sala 26; 3dg – sala 40; 3eg – sala 45.