Klasa akademicka


Klasa pod Patronatem Naukowym Instytutu Fizyki im. A. Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz we Współpracy Dydaktycznej z Instytutem Elektroniki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka i język angielski

Przedmioty uzupełniające: podstawy rysunku, fizyka techniczna

NOWOCZESNA PRACOWNIA FIZYKI

Nowe urządzenia i przyrządy w ciekawy sposób pozwalają poznawać prawa fizyki, uczyć się o przewodnictwie prądu, właściwościach światła, próżni, a co najważniejsze – samodzielnie, pod okiem nauczyciela, wykonywać doświadczenia.

W pracowni znajdują się m.in.

 • zestaw do prowadzenia doświadczeń z zakresu interferencji i dyfrakcji fal,
 • zestaw do badania fal stojących na strunach,
 • zestaw do badania przemiany izotermicznej,
 • lampy spektralne do obserwacji widm światła,
 • tablica magnetyczna wraz z akcesoriami do doświadczeń z optyki.

W pracowni znajduje się również dużo starych, unikatowych zestawów, które nadal są używane podczas lekcji.

NAUKOWO – PATRONAT

Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 • cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkole dla zainteresowanych uczniów
 • zajęcia oraz wykłady z zakresu fizyki prowadzi prof. dr hab. Janusz Gluza – absolwent naszej szkoły, obecnie pracujący w Zakładzie Fizyki Teorii Pola i Cząstek Elementarnych Instytutu Fizyki UŚ
 • udział w warsztatach i wykładach (np. doświadczenia z zakresu optyki, mechaniki i termodynamiki) oraz zwiedzanie laboratoriów UŚ

NAUKOWO – WSPÓŁPRACA

Politechnika Śląska w Gliwicach

 • wykłady Dyrektora Instytut Elektroniki prof. dr hab. Dariusza Kani

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 • wykłady i warsztaty, np. na temat elektroniki samochodowej i sterowników programowalnych czy sterowników przemysłowych oraz laboratorium mikroprocesorów

Instytut Fizyki w Centrum Nowych Technologii w Gliwicach

 • poznawanie nowoczesnych metod pomiarowych stosowanych w fizyce: metoda datowania izotopowego oraz działanie spektrometru mas

PO TYM PROFILU I LO MOŻESZ WYBRAĆ STUDIA:

 • politechniczne (budowa maszyn, inżynieria lądowa, inżynieria akustyczna, elektronika, informatyka, mechatronika, automatyka, robotyka)
 • uniwersyteckie (informatyka, architektura, fizyka techniczna)
 • studia ekonomiczne (np. SGH, Uniwersytet Ekonomiczny)
 • ekonomia  
 • kierunki w języku angielskim

Klasa akademicka to dobry wybór!