Klasa ekonomiczno-biznesowa


Klasa pod Patronatem Naukowym Wydziału Nauki o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka i geografia

Przedmioty uzupełniające: geografia gospodarczo – ekonomiczna, informatyka w ekonomii

NAUKOWO – WSPÓŁPRACA

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

– spotkania z ekspertami – nauczycielami akademickimi oraz możliwość pozyskania nowej wiedzy

– wykłady tegoroczne z zakresu ekonomii ukazały jak steruje się rynkiem i jak mogą nim sterować media oraz dały informację związane z bardzo dynamicznie rozwijającym się z biegiem lat rynkiem krypto walut

NAUKOWO – KRAJOZNAWCZO

 • wycieczki przedmiotowe

– do Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu

– Wizyta w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Raciborzu oraz  udział wwykładzie z zakresu klimatologii dr. Leszka Ośródki – kierownika Zakładu Modelowania Zanieczyszczeń IMiGW oddziału w Krakowie. Podczas zajęć terenowych w ogródku meteorologicznym zapoznajemy się z zasadami obserwacji i wykorzystania przyrządów pomiarowych pod fachowym okiem pracownika naukowego stacji

– Spotkanie z Astronomią na Uniwersytecie Śląskim poprzez multimedialne prelekcje prowadzone przez Aleksandra Trębacza – pasjonata, popularyzatora astronomii, który nie tylko stara się jak najlepiej przekazać swoją wiedzę o naszej planecie, ale stara się tą pasją zarażać innych, aby przybliżyć tematykę z dziedziny geografii i astronomii przy zastosowaniu komputerowych animacji

Przygotowania do olimpiad i konkursów przez opiekunów dydaktycznych

 • Jagielloński Turniej Matematyczny org. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH 
 • Konkurs Matematyczny KANGUR
 • Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta” oraz  „Geo-Planeta Plus” 
 • Szkolna Internetowa Gra Giełdowa 
 • Olimpiada z Podstaw Przedsiębiorczości 
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 • Olimpiada Języka Angielskiego 
 • Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych „I know America”  org. Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX

PO TYM PROFILU I LO UMOŻLIWI CI APLIKOWANIE NA NASTĘPUJĄCE KIERUNKI STUDIÓW:

Studiuj m.in. na: AGH, SGH, Politechnice, Uniwersytecie.

Nasi absolwenci wybierają kierunki tj.: ekonomia, zarządzanie, geografia, stosunki międzynarodowe, informatyka ekonomiczna, filologia angielska, germanistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, geodezja i kartografia, geologia, turystyka historyczna, gospodarka turystyczna, europeistyka, handel zagraniczny, inżynieria zagrożeń środowiskowych

Klasa ekonomiczno – biznesowa to dobry wybór!