Dyrektor


Kategorie
Organizacja

DYREKTOR – mgr Jolanta Dawidowicz – Macura

WICEDYREKTOR – mgr Ewelina Klimek

WICEDYREKTOR – mgr Aldona Kałuża-Kanadys