AKADEMICKA

Klasa pod Patronatem Naukowym Instytutu Fizyki im. A. Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

oraz

we Współpracy Dydaktycznej z Instytutem Elektroniki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie od wielu lat jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka i język angielski

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka i język angielski

Przedmioty Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4
Matematyka 5 5 5 6 21
Fizyka 2 3 5 2 12
J. angielski 4 5 5 5 19

 

Przedmioty uzupełniające: podstawy rysunku, fizyka techniczna

Nauczane języki obce: język angielski

                                       drugi język obcy (kontynuacja) - język niemiecki / język francuski

PONADTO W TRAKCIE NAUKI W I LO

NAUKOWO - KONKURSY

Przygotowania do olimpiad i konkursów przedmiotowych przez opiekunów dydaktycznych

i SUKCESY UCZNIÓW …

 • Olimpiada Fizyczna (finaliści II etapu)

 • Konkurs Fizyczny LWIĄTKO

 • Konkurs Fizyczny EUREKA (II miejsce w kraju)

 • Konkurs w Dziedzinie Matematyki "O złoty indeks Politechniki Śląskiej"

 • Konkurs Matematyczny KANGUR

 • Jagielloński Turniej Matematyczny (laureaci i finaliści) org. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (laureaci)

 • Śląski Konkurs Matematyczny (finaliści)

 • Olimpiada Języka Angielskiego (finaliści)

 • Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych „I know America” (laureat) org. Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX  i jeszcze wiele innych …

 

NOWOCZESNA PRACOWNIA FIZYKI

Nowe urządzenia i przyrządy w ciekawy sposób pozwalają poznawać prawa fizyki, uczyć się o przewodnictwie prądu, właściwościach światła, próżni, a co najważniejsze - samodzielnie, pod okiem nauczyciela, wykonywać doświadczenia.

W pracowni znajdują się m.in.

 • zestaw do prowadzenia doświadczeń z zakresu interferencji i dyfrakcji fal,

 • zestaw do badania fal stojących na strunach,

 • zestaw do badania przemiany izotermicznej,

 • lampy spektralne do obserwacji widm światła,

 • tablica magnetyczna wraz z akcesoriami do doświadczeń z optyki.

 

W pracowni znajduje się również dużo starych, unikatowych zestawów, które nadal są używane podczas lekcji.

NAUKOWO – PATRONAT

Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 • cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkole dla zainteresowanych uczniów
 • warsztaty dot. zgłębiania szczególnej teorii względności, tematem zajęć są pojęcia czasu i przestrzeni, dylatacja czasu, paradoks bliźniąt, ograniczenie prędkości
 • wykład na temat próżni, czyli jednego z najbardziej skomplikowanych tworów jakie bada fizyka. Zajęcia oraz wykłady z zakresu fizyki prowadził prof. dr hab. Janusz Gluza - absolwent naszej szkoły, obecnie pracujący w Zakładzie Fizyki Teorii Pola i Cząstek Elementarnych Instytutu Fizyki UŚ
 • udział w warsztatach i wykładach (np. doświadczenia z zakresu optyki, mechaniki i termodynamiki) oraz zwiedzanie laboratoriów UŚ

 

NAUKOWO – WSPÓŁPRACA

Politechnika Śląska w Gliwicach

 • wykłady (temat: Metody pozyskiwania informacji) Dyrektora Instytut Elektroniki prof. dr hab. Dariusza Kani

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 • wykłady i warsztaty, np. na temat elektroniki samochodowej i sterowników programowalnych czy sterowników przemysłowych oraz laboratorium mikroprocesorów „Baner reklamowy" prowadzone przez dr inż. T. Rudnickiego i  dr inż. B. Wyrwoła

Instytut Fizyki w Centrum Nowych Technologii w Gliwicach

 • poznawanie nowoczesnych metod pomiarowych stosowanych w fizyce: metoda datowania izotopowego oraz działanie spektrometru mas

 

MIĘDZYNARODOWO

 • Wielka Brytania – od 23 lat wyjazd studyjny do Londynu z pobytem u rodzin angielskich
 • NIEMCY – od 27 lat wymiana uczniowska ze szkołą partnerską Grimmelshausen Gymnasium w Gelnhausen (obok Frankfurtu nad Menem)
 • HiszpaniaNOWOŚĆ! - wymiana uczniowska ze szkołą partnerską  Vall D’Arus w Valliranie (obok Barcelony)

 

DOŁĄCZ w I LO

 • do różnych zajęć dodatkowych w ramach projektów unijnych, w roku szkolnym 2019/20 konwersacje z amerykańskim native speakerem
 • do dodatkowych zajęć fakultatywnych z przedmiotów maturalnych
 • do współtworzenia koncertu charytatywnego I LO Z serca dla serc (już od 22 lat), dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu (już od 10 lat)
 • do  zajęć artystycznych szkolnej grupy teatralnej NUMER istniejącej już od 22 lat
 • do wolontariatu wielu dzieł 
 • do działalności w Samorządzie Uczniowskim
 • do 4. edycji akcji OSUCH NA START czyli promocji zdrowego trybu życia
 • do wielu sekcji sportowych 
 • do udziału w wyjazdach klasowych: krajowych i zagranicznych
 • do skorzystania z oferty stypendialnej
 • do warsztatów profilaktycznych

i nie tylko …

 

PO TYM PROFILU I LO MOŻESZ WYBRAĆ STUDIA:

politechniczne (budowa maszyn, inżynieria lądowa, inżynieria akustyczna, elektronika, informatyka, mechatronika, automatyka, robotyka)

uniwersyteckie (informatyka, architektura, fizyka techniczna)

studia ekonomiczne (np. SGH, Uniwersytet Ekonomiczny)

• ekonomia  

 • kierunki w języku angielskim

 

Klasa akademicka to dobry wybór!

Istnieje możliwość kontynuowania języka francuskiego zamiast języka niemieckiego, w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez 4 lata, pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 7 kandydatów ze wszystkich oddziałów łącznie.

Script logo