EKONOMICZNO-BIZNESOWA

Klasa pod Patronatem Naukowym Wydziału Nauki o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie od wielu lat jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski i geografia

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka i geografia

Przedmioty Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzi
klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4
J.angielski 4 5 5 5 19
Matematyka 5 5 5 6 21
Geografia 2 4 4 2 12

Przedmioty uzupełniające obowiązkowe: geografia gospodarczo - ekonomiczna, informatyka w ekonomii

Nauczane języki obce: język angielski

                                    drugi język obcy (kontynuacja) - język niemiecki / język francuski

 

PONADTO W TRAKCIE NAUKI W I LO

 

NAUKOWO - KONKURSY

Przygotowania do olimpiad i konkursów przez opiekunów dydaktycznych

I SUKCESY UCZNIÓW …

 • Konkurs w dziedzinie matematyki „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” (laureat)

 • Jagielloński Turniej Matematyczny (laureaci i finaliści) org. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (laureaci)

 • Śląski Konkurs Matematyczny (finaliści)

 • Konkurs Matematyczny KANGUR

 • Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”

oraz „Geo-Planeta Plus” (finaliści)

 • Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (finaliści)

 • Olimpiada z Podstaw Przedsiębiorczości (finaliści II etapu)

 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

 • Olimpiada Języka Angielskiego (finaliści)

 • Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych „I know America” (laureat) org. Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX

i jeszcze wiele innych …

NAUKOWO - KRAJOZNAWCZO

 • wycieczki przedmiotowe

- do Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu

- Wizyta w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Raciborzu oraz  udział w wykładzie z zakresu klimatologii dr. Leszka Ośródki – kierownika Zakładu Modelowania Zanieczyszczeń IMiGW oddziału w Krakowie. Podczas zajęć terenowych w ogródku meteorologicznym zapoznajemy się z zasadami obserwacji i wykorzystania przyrządów pomiarowych pod fachowym okiem pracownika naukowego stacji

- Spotkanie z Astronomią na Uniwersytecie Śląskim poprzez multimedialne prelekcje prowadzone przez Aleksandra Trębacza – pasjonata, popularyzatora astronomii, który nie tylko stara się jak najlepiej przekazać swoją wiedzę o naszej planecie, ale stara się tą pasją zarażać innych, aby przybliżyć tematykę z dziedziny geografii i astronomii przy zastosowaniu komputerowych animacji

NAUKOWO – PATRONAT

 • Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

NAUKOWO – WSPÓŁPRACA

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

- spotkania z ekspertami - nauczycielami akademickimi oraz możliwość pozyskania nowej wiedzy

- wykłady tegoroczne z zakresu ekonomii ukazały jak steruje się rynkiem i jak mogą nim sterować media oraz dały informację związane z bardzo dynamicznie rozwijającym się z biegiem lat rynkiem krypto walut

 

MIĘDZYNARODOWO

 • Wielka Brytania – od 23 lat wyjazd studyjny do Londynu z pobytem u rodzin angielskich

 • NIEMCY – od 27 lat wymiana uczniowska ze szkołą partnerską Grimmelshausen Gymnasium w Gelnhausen (obok Frankfurtu nad Menem)

 • HiszpaniaNOWOŚĆ! - wymiana uczniowska ze szkołą partnerską  Vall D’Arus w Valliranie (obok Barcelony)

​​​​​​

​DOŁĄCZ w ILO

 • do różnych zajęć dodatkowych w ramach projektów unijnych, w roku szkolnym 2019/20 konwersacje z amerykańskim native speakerem
 • do dodatkowych zajęć fakultatywnych z przedmiotów maturalnych
 • do współtworzenia koncertu charytatywnego I LO Z serca dla serc (już od 22 lat) , dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu (już od 10 lat)
 • do zajęć artystycznych szkolnej grupy teatralnej NUMER istniejącej już od 22 lat
 • do wolontariatu wielu dzieł 
 • do działalności w Samorządzie Uczniowskim
 • do 4. edycji akcji OSUCH NA START czyli promocji zdrowego trybu życia
 • do wielu sekcji sportowych 
 • do udziału w wyjazdach klasowych: krajowych i zagranicznych
 • do skorzystania z oferty stypendialnej
 • do warsztatów profilaktycznych
 • i nie tylko …

 

PO TYM PROFILU I LO UMOŻLIWI CI APLIKOWANIE NA NASTĘPUJĄCE KIERUNKI STUDIÓW:

 

Studiuj m.in. na: AGH, SGH, Politechnice, Uniwersytecie.

Nasi absolwenci wybierają kierunki tj.: ekonomia, zarządzanie, geografia, stosunki międzynarodowe, informatyka ekonomiczna, filologia angielska, germanistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, geodezja i kartografia, geologia, turystyka historyczna, gospodarka turystyczna, europeistyka, handel zagraniczny, inżynieria zagrożeń środowiskowych

 

Klasa ekonomiczno - biznesowa to dobry wybór!

 

Istnieje możliwość kontynuowania języka francuskiego zamiast języka niemieckiego, w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez 4 lata, pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 7 kandydatów ze wszystkich oddziałów łącznie.

Script logo