HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA

Klasa pod Patronatem Naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie od wielu lat jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie lub język angielski (do punktacji zaliczana jest wyższa ocena z wiedzy o społeczeństwie lub języka angielskiego)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia i wos

Przedmioty Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4
J. polski 5 6 7 6 24
Historia 3 3 4 4 14
WOS 3 3 2 2 10

 

Przedmioty uzupełniające: zajęcia teatralne, zajęcia z prawoznawstwa

Nauczane języki obce: język angielski

                                      drugi język obcy (kontynuacja) - język niemiecki / język francuski

 

PONADTO W TRAKCIE NAUKI W I LO

NAUKOWO – KONKURSY i PROJEKTY

Przygotowania do olimpiad i konkursów przez opiekunów dydaktycznych

i SUKCESY UCZNIÓW ...

 • Olimpiada Historyczna (laureat)

 • Podbeskidzki Konkurs Historyczny „Solidarni” (od 19 lat coroczni laureaci)

 • Kolejne edycje Szkolnego Projektu Historycznego

 • Olimpiada Wiedzy o Mediach (finalista)

 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

 • Ogólnopolski Konkurs na Pracę z Literatury (3 laureaci)

 • Ogólnopolski Konkurs na Felieton pod patron. Michała Ogórka (wyróżnienia)

 • Ogólnopolski Konkurs na Felieton i Reportaż

 • Dyktando Szkolne

i jeszcze wiele innych

 • Teatr KOREZ w Katowicach – warsztaty języka angielskiego w ramach europejskiego programu NAUKA BEZ GRANIC

 • Kultura pod kontrolą - realizacja autorskiego programu

 

ARTYSTYCZNIE - od 22 LAT MŁODZI NA SCENIE

 • Szkolna grupa teatralna NUMER działająca już od 22 lat

 • Realizacja koncertów charytatywnych w I LO od 22 lat, a od 10 lat dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu już od 10 lat

 • Udział w projekcie Warsztaty z Mistrzem m.in. z Teatrem Muzycznym z Gliwic

 • Lekcje teatralne, zwiedzanie teatru i spektakle teatralne (Teatr Banialuka, Opera Krakowska, Opera Bytomska, Teatr w Zabrzu, Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, Teatr im. S. Wyspiańskiego w  Katowicach, Teatr Polski w Bielsku - Białej na Scenie Polskiej w Tesinskim Divadle w ramach programu TiS (Teatr i Szkoła)

 

NAUKOWO – PATRONAT

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego

 • wykłady w I LO prowadzone przez  prof. zw. dr hab. Idziego Panica oraz  prof. dr hab. Jerzego Sperkę – dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego
 • warsztaty i wykłady w Instytucie Historii UŚ

 

NAUKOWO – WSPÓŁPRACA

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku- Białej 

 • wykłady z prawa cywilnego m.in. dr Anny Wilk, dr Mariusza Grążawskiego, sędziego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej i wykładowcę akademickiego, specjalistę od prawa pracy

KULTURALNIE

 • Kraków szlakiem Stanisława Wyspiańskiego - wycieczka przedmiotowa z języka polskiego w klasie III

 • Warsztaty dziennikarskie w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie

 • Debaty edukacyjne w Domu Narodowym w Cieszynie

 • NOSPR w Katowicach – wyjazdy na koncerty

 • Lekcje muzealne w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, w Fabryce Schindlera i w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Krakowie, w Muzeum Śląskim w Katowicach

i jeszcze wiele innych …

 

 

MIĘDZYNARODOWO

 • NIEMCY – od 27 lat wymiana uczniowska ze szkołą partnerską Grimmelshausen Gymnasium w Gelnhausen (obok Frankfurtu nad Menem)
 • Wielka Brytania – od 23 lat wyjazd studyjny do Londynu z pobytem u rodzin angielskich

 

DOŁĄCZ w I LO

 • do różnych zajęć dodatkowych w ramach projektów unijnych, w roku szkolnym 2019/20 konwersacje z amerykańskim native speakerem
 • do dodatkowych zajęć fakultatywnych z przedmiotów maturalnych
 • do współtworzenia koncertu charytatywnego I LO Z serca dla serc (już od 22 lat), dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu (już od 10 lat)
 • do zajęć artystycznych szkolnej grupy teatralnej NUMER istniejącej już od 22 lat
 • do wolontariatu wielu dzieł 
 • do działalności w Samorządzie Uczniowskim
 • do 4. edycji akcji OSUCH NA START czyli promocji zdrowego trybu życia
 • do wielu sekcji sportowych 
 • do udziału w wyjazdach klasowych: krajowych i zagranicznych
 • do skorzystania z oferty stypendialnej
 • do warsztatów profilaktycznych

i nie tylko …

PO TYM PROFILU I LO MOŻESZ WYBRAĆ STUDIA:

 • uniwersyteckie  

prawo, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, politologia, psychologia, pedagogika, logopedia, administracja państwowa, filologia polska, historia, interdyscyplinarne studia humanistyczne, religioznawstwo, filozofia, kulturoznawstwo, socjologia, historia sztuki, edukacja artystyczna, animacja kulturowa

Akademia Sztuk Pięknych:  wzornictwo, projektowanie

 

Klasa humanistyczno-społęczna to dobry wybór!

Istnieje możliwość kontynuowania języka francuskiego zamiast języka niemieckiego, w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez 4 lata, pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 7 kandydatów ze wszystkich oddziałów łącznie.

Script logo