LINGWISTYCZNA

I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie od wielu lat jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski i historia

Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia

Przedmioty Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4
J. angielski 5 5 5 5 20
Historia 2 3 5 4 14

 

Przedmioty uzupełniające: język włoski – w wymiarze 2 godzin (przez 4 lata), konwersacje z języka angielskiego, społeczeństwo XX wieku, kultura włoska

Nauczane języki obce: język angielski

                                       drugi język obcy (kontynuacja) - język niemiecki / język francuski

 

PONADTO W TRAKCIE NAUKI W I LO

NAUKOWO

Przygotowania do olimpiad i konkursów przedmiotowych przez opiekunów dydaktycznych

i SUKCESY UCZNIÓW ...

 • Olimpiada Historyczna (laureat)

 • Olimpiada Języka Angielskiego (finaliści), Języka Niemieckiego

 • Podbeskidzki Konkurs Historyczny „Solidarni” (od 19 lat coroczni laureaci)

 • Kolejne edycje Szkolnego Projektu Historycznego pod kier. prof. Klaudii Wybraniec

 • Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych „I know America” (laureat) org. Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu
  Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX

 • Konkurs Wiedzy o Niemczech org. Instytut Filologii Germańskiej we współpracy z Konsulatem Niemiec

 i jeszcze wiele innych …

MIĘDZYNARODOWO

 • NIEMCY – od 27 lat wymiana uczniowska ze szkołą partnerską Grimmelshausen Gymnasium w Gelnhausen (obok Frankfurtu nad Menem)

 • Wielka Brytania – od 23 lat wyjazd studyjny do Londynu z pobytem u rodzin angielskich

 • Włochy – od 1 roku wyjazd studyjny do szkoły partnerskiej Istituto d’Istruzione Superiore Statale Albert Einstein w Piove di Sacco (obok Padwy)

 • HiszpaniaNOWOŚĆ! - wymiana uczniowska ze szkołą partnerską Vall D’Arus w Valliranie (obok Barcelony)

ROZWOJOWO

Współpraca z:

 • szkołą językową PROJECT SCHOOL (udział uczniów w warsztatach językowych oraz wymiany uczniowskie)

W tym roku uczniowie brali udział w zajęciach z native speakerami, które odbywały się w ramach 
Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej “Project 2020”. Odbyły się także spotkania z przedstawicielami szkół z zagranicy,
o możliwości kształcenia językowego i studiowania w krajach anglojęzycznych

 • z Instytutem Goethego w Warszawie w ramach patronatu Deutsch Plus (udział uczniów w projektach językowych)

 • PSNJN – Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego (projekty i konkursy językowe)

 • PNWM – Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (wsparcie finansowe wymian uczniowskich)

KULTURALNIE

 • Wizyty w Instytucie Kultury Włoskiej w Krakowie

 • Kraków szlakiem Stanisława Wyspiańskiego - wycieczka przedmiotowa z języka polskiego w klasie 3

 • Udział w projekcie "Warsztaty z Mistrzem" m.in. z Teatrem Muzycznym z Gliwic

 • Teatr KOREZ w Katowicach – warsztaty języka angielskiego w ramach europejskiego programu NAUKA BEZ GRANIC

 • Lekcje teatralne, zwiedzanie teatru i spektakle teatralne (Teatr Banialuka, Opera Krakowska, Opera Bytomska, Teatr w Zabrzu, Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, Teatr im. S. Wyspiańskiego w  Katowicach, Teatr Polski w Bielsku - Białej na Scenie Polskiej w Tesinskim Divadle w ramach programu TiS (Teatr i Szkoła)

 • Warsztaty dziennikarskie w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie

 • NOSPR w Katowicach – wyjazdy na koncerty

 • Lekcje muzealne w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, w Fabryce Schindlera i w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Krakowie, w Muzeum Śląskim w Katowicach

           i jeszcze wiele innych …

 

DOŁĄCZ w I LO

 • do różnych zajęć dodatkowych w ramach projektów unijnych, w roku szkolnym 2019/20 konwersacje z amerykańskim native speakerem
 • do dodatkowych zajęć fakultatywnych z przedmiotów maturalnych
 • do współtworzenia koncertu charytatywnego I LO Z serca dla serc (już od 22 lat), dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu (już od 10 lat)
 • do zajęć artystycznych szkolnej grupy teatralnej NUMER istniejącej już od 22 lat
 • do wolontariatu wielu dzieł 
 • do działalności w Samorządzie Uczniowskim
 • do 4. edycji akcji OSUCH NA START czyli promocji zdrowego trybu życia
 • do wielu sekcji sportowych 
 • do udziału w wyjazdach klasowych: krajowych i zagranicznych
 • do skorzystania z oferty stypendialnej
 • do warsztatów profilaktycznych

i nie tylko …

 

PO TYM PROFILU I LO MOŻESZ WYBRAĆ STUDIA:

studia ekonomiczne (np. SGH, Uniwersytet Ekonomiczny)

 • administracja,
 • marketing i zarządzanie,
 • kierunki w języku angielskim

politechniczne (turystyka i rekreacja),

uniwersyteckie (filologia polska, filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, iberystyka lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe, socjologia, europeistyka, mediteranistyka, dziennikarstwo, skandynawistyka, prawo, kulturoznawstwo, filozofia, historia, historia sztuki, filmoznawstwo, pedagogika, psychologia)

 

Klasa lingwistyczna to dobry wybór!

Istnieje możliwość kontynuowania języka francuskiego zamiast języka niemieckiego, w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez 4 lata, pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 7 kandydatów ze wszystkich oddziałów łącznie.

Script logo