MEDYCZNA x2

Klasa pod Patronatem Naukowym Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi w Zabrzu

I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie od wielu lat jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje jej tytuł "Srebrnej Szkoły 2020"

 

MEDYCZNA 1

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia i chemia

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, matematyka i chemia

Przedmioty Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4
Biologia 3 4 3 2 12
Chemia 2 4 4 2 12
Matematyka 4 5 5 6 20

 

Przedmioty uzupełniające: biologia-genetyka, chemia organiczna

 

MEDYCZNA 2

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia i chemia

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia

Przedmioty Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4
Biologia 3 5 4 3 15
Chemia 3 4 5 3 15

 

Przedmiot uzupełniający: Język łaciński w medycynie

 

Nauczane języki obce: język angielski

                                              drugi język obcy (kontynuacja) - język niemiecki/język francuski

 

PONADTO W TRAKCIE NAUKI W I LO

 

NAUKOWO - KONKURSY

Przygotowania do olimpiad i konkursów przez opiekunów dydaktycznych

i SUKCESY UCZNIÓW ...

 • Olimpiada Chemiczna (laureaci i finaliści / 100% na maturze rozszerzonej z chemii)

 • Olimpiada Biologiczna (finalista /100% na maturze rozszerzonej z biologii)

 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (finalista z indeksem na studia)

 • Ogólnopolski Konkurs Chemiczny (laureaci) org. Uniwersytet Śląski

 • Ogólnopolski Konkurs Chemiczny org. Politechnika Śląska w Gliwicach

 • Konkurs Drużynowy z Chemii org. Pałac Młodzieży w Katowicach

 • 4 minuty, które decydują o życiu” – Olimpiada drużynowa – ratownictwo medyczne

 • Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

i jeszcze wiele innych …

 

NOWOCZESNE PRACOWNIE

Laboratorium chemiczne

Pracownia biologiczna

 • Nowoczesne mikroskopy umożliwiające obserwacje żywych albo martwych obiektów oraz mikroorganizmów wykonanych przez uczniów lub gotowych preparatów. Pozwalają nawet na bardzo duże powiększenia.

 • Wizualizer pozwala na uważne śledzenie prezentacji (przy zastosowaniu rzutników multimedialnych i komputerów), przyciąga uwagę słuchaczy, uatrakcyjnia przebieg lekcji.

 • Pomoce dydaktyczne z zakresu anatomii człowieka i zwierząt — model szkieletu człowieka, budowy oka, czaszki zwierząt, narządów wewnętrznych i wiele innych.

NAUKOWO – PATRONAT

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu

 • zwiedzanie laboratoriów Fundacji. W tym roku uczniowie mieli okazję zobaczyć

- na czym polega praca biotechnologów,

- oglądali wypreparowane zastawki serca, preparowali zastawki serca,

- brali udział w ćwiczeniach z wykorzystaniem ultrasonografu - odwiedzili tzw. "strefę czystą", w której prowadzone są liczne badania;

 

 • wykłady i warsztaty dla uczniów I LO w Fundacji Kardiochirurgii. W tym roku szkolnym prof. P. Wilczek - kierownik pracowni bioinżynierii przedstawił perspektywy rozwoju nowoczesnej biotechnologii w zakresie wytwarzania zastawek serca;

- praca na robotach, które są wykorzystywane podczas operacji na sercu;

- wykłady w I LO prowadzone przez pracowników Fundacji Zabrzańskiej, a nawet przez samego Dyrektora  prof. Jana Sarnę;

- tygodniowe staże w Fundacji dla wybranych maturzystów, podczas których można zakosztować w prawdziwym życiu laborantów, mierząc się z hodowlą, wybarwianiem oraz pasażem, czyli przenoszeniem komórek wykorzystując nowoczesny specjalistyczny sprzęt.

 

NAUKOWO – WSPÓŁPRACA

 

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 • zajęcia laboratoryjne i wykłady. W tym roku tematem zajęć były „Podstawowe techniki analityczne” oraz wykład dr hab. Roberta Musioła pt. „Zrozumieć znaczy zwyciężyć. Terapie nowotworowe”.
 • warsztaty ze spektroskopii

Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu

 • warsztaty na temat polskich lasów oraz środowiska na całym świecie

 

MIĘDZYNARODOWO

 • Wielka Brytania – od 23 lat wyjazd studyjny do Londynu z pobytem u rodzin angielskich
 • NIEMCY – od 27 lat wymiana uczniowska ze szkołą partnerską Grimmelshausen Gymnasium w Gelnhausen (obok Frankfurtu nad Menem)
 • HiszpaniaNOWOŚĆ! - wymiana uczniowska ze szkołą partnerską  Vall D’Arus w Valliranie (obok Barcelony)

 

DOŁĄCZ w I LO

 • do różnych zajęć dodatkowych w ramach projektów unijnych, w roku szkolnym 2019/20 konwersacje z amerykańskim native speakerem
 • do dodatkowych zajęć fakultatywnych z przedmiotów maturalnych
 • do współtworzenia koncertu charytatywnego I LO Z serca dla serc (już od 22 lat), dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu (już od 10 lat)
 • do zajęć artystycznych szkolnej grupy teatralnej NUMER istniejącej już od 22 lat
 • do wolontariatu wielu dzieł 
 • do działalności w Samorządzie Uczniowskim
 • do 4. edycji akcji OSUCH NA START czyli promocji zdrowego trybu życia
 • do wielu sekcji sportowych 
 • do udziału w wyjazdach klasowych: krajowych i zagranicznych
 • do skorzystania z oferty stypendialnej
 • do warsztatów profilaktycznych

i nie tylko …

 

PO TYM PROFILU I LO MOŻESZ WYBRAĆ STUDIA:

na Akademii Medycznej, Politechnice, Uniwersytecie:

medycyna, dietetyka, farmacja, biotechnologia, ratownictwo medyczne, patologia sądowa, biomedycyna, pielęgniarstwo, kosmetologia, weterynaria, analityka medyczna, inżynieria ochrony przyrody, chemia techniczna

 

Klasa medyczna jest miejscem dla Ciebie!

Istnieje możliwość kontynuowania języka francuskiego zamiast języka niemieckiego, w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez 4 lata, pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 7 kandydatów ze wszystkich oddziałów łącznie.

Script logo