Dzieciństwo


Antoni Osuchowski urodził się 13 czerwca 1849 roku w Paryżu. Wychował się w środowisku polskiej emigracji popowstaniowej, wypełnionej wiarą w niepodległość Polski, którą zaszczepił w nim ojciec. Przebywał w Paryżu do początku lat 60., gdzie ukończył szkołę podstawową na ulicy Batignolles. Po powrocie do Warszawy rozpoczął naukę w szkole średniej w II Gimnazjum warszawskim. Mimo fizycznej wątłości Antoni odznaczał się silną wolą, pasją i niezrażaniem przeciwnościami jak pisze o nim Tryniszewski powołując się na wspomnienia Henryka Mościckiego. Interesował także się astronomią, miał wyśmienitą pamięć.