Pedagog/psycholog szkolny


Pedagog szkolny mgr Barbara Bartoszek

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
poniedziałek 9.45 – 13.15
wtorek 10.00 – 15.30
środa 8.00 – 11.00
czwartek 8.00 – 13.20 (bez 2 lekcji)
piątek 8.00 – 13.30

Kontakt telefoniczny: 783 966 590 lub przez dziennik elektroniczny Vulcan

Działania w ramach wsparcia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego:

Konsultacje indywidualne dla uczniów – dla potrzebujących i chętnych, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla uczniów w sytuacji trudnej, kryzysowej. 

Konsultacje dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów w sytuacji trudnej, kryzysowej. 

Wybrane zajęcia organizowane w klasach:

W ramach realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego organizujemy dla naszych uczniów cyklicznie:

 • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne w nowym środowisku szkolnym oraz lekcje nt. efektywnych metod uczenia się z wykorzystaniem własnych mocnych stron – dla uczniów klas I
 • Zajęcia nt. radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym – dla uczniów klas  III
 • Z zakresu profilaktyki uzależnień – lekcje wychowawcze i prelekcje zaproszonych gości (zazwyczaj we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cieszynie).
 • Z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki chorób nowotworowych:
  • program edukacyjny „Znamię! Znam je? – profilaktyka czerniaka
  • program edukacyjny „Wybierz życie – pierwszy krok” – profilaktyka raka szyjki macicy
  • program edukacyjny „Podstępne WZW” – profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby
  • akcja informacyjna „Bezpieczeństwo na wakacjach” oraz kampania społeczna „Płytka wyobraźnia to kalectwo” – profilaktyka urazów kręgosłupa.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną realizacja części zajęć przewidzianych na drugi semestr została przeniesiona na przyszły rok szkolny.


Psycholog szkolny mgr Sonia Wojtowicz-Pyzia

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
wtorek 7.30 – 13.30
środa 7.30 -12.30

Kontakt przez dziennik elektroniczny Vulcan

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną kontakt z psychologiem możliwy przez dziennik elektroniczny; ewentualna rozmowa telefoniczna – po wcześniejszym uzgodnieniu ze specjalistą.

„ Każdy powinien mieć kogoś,
z kim mógłby szczerze pomówić,
bo choćby człowiek był
nie wiadomo jak dzielny,
czasami czuje się
bardzo samotny”
Ernest Hemingway

Uczniu możesz się zgłosić do psychologa szkolnego gdy:

 • chcesz z kimś porozmawiać,
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • potrzebujesz pomocy w radzeniu sobie z problemami,
 • jesteś w trudnej sytuacji osobistej lub rodzinnej,
 • potrzebujesz pomocy w kontaktach z rówieśnikami,
 • potrzebujesz wsparcia emocjonalnego,
 • odczuwasz silny stres i chciałbyś sobie z nim poradzić,
 • nie wiesz jak poradzić sobie z konfliktami rówieśniczymi lub z bliskimi osobami,
 • potrzebujesz porady, konsultacji w ważnych sprawach osobistych.

Do psychologa szkolnego może zgłosić się rodzic, gdy:

 • odczuwa niepokój o swoje dziecko,
 • zauważa, że dziecko ma trudności, problemy,
 • pragnie je lepiej zrozumieć,
 • posiada informacje o stanie zdrowia psychicznego czy somatycznego, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w szkole,
 • pozostaje w trudnej sytuacji rodzinnej, osobistej.