Patron


Niniejsza praca została wykonana pod nadzorem pani Romany Szmidt-Król na konkurs pt. „Odważmy się być wolnymi” organizowany przez Muzeum Historii Polski. Jej autorami są: Marzena Cieślar, Monika Raszka, Weronika Sikora, Robert Bachul oraz Mateusz Fober.

Kalendarium
Rodzina
Drzewo genealogiczne
Dzieciństwo
Studia
Działalność na Śląsku Cieszyńskim
Działalność w Zaborze Pruskim
Działalność na Warmii i Mazurach
Działalność na Mazowszu
Współpraca z „Wybitnymi”
Pogrzeb
Ciekawostki
Galeria

W ostatnim numerze periodyku „Pismo PG” (4/2023), ukazującego się na Politechnice Gdańskiej, opublikowany został tekst Adama Grzybowskiego zatytułowany: „Był Bratniak. Stanisław Przybyszewski i Antoni Osuchowski – Wielcy Zapomniani Jałmużnicy”. Stanowi on fragment jednego z opracowań (referaty, publicystyka itp.), jakie w swej działalności naukowej i publicystycznej poświęca on życiu i działalności Stanisława Przybyszewskiego w latach 1920-1924. W tym przypadku ma to związek ze współpracą Pisarza z Antonim Osuchowskim i godnymi upamiętnienia jej efektami w tzw. Wolnym Mieście Gdańsku.

Niniejszy artykuł niech służy spopularyzowaniu mało znanej misji, jaką podjął w Gdańsku Stanisław Przybyszewski obok Stefana Żeromskiego („Wiatr od morza”) wspieranej tak hojnie przez A. Osuchowskiego.

GRZYBOWSKI_ADAM,_dziennikarz,_redaktor