Działalność na Mazowszu


  • Przyczynił się do powołania Polskiej Macierzy Szkolnej 28 kwietnia 1905r., którą regularnie i bez żadnych zobowiązań wspierał gromadzonymi przez siebie środkami pieniężnymi.
  • Stanął na czele Towarzystwa Seminarium dla Nauczycieli Ludowych w Ursynowie. Funkcjonowanie seminarium opierało się na ofiarach garstki ludzi, w dużej mierze arystokratów. Prawie połowa biednych uczniów otrzymywała stypendia. Roczny budżet szkoły wynosił ok 37 tys. rubli.
  • Został prezesem Towarzytstwa Biblioteki Publicznej w Warszawie. Gromadził liczne środki na działalność biblioteki, przy czym nie rezygnował nawet z drobnych kwot. Zabiegał również o rozwój księgozbioru, który prawie wyłącznie pochodził z darów. W perspektywie widział placówkę jako instytucję niezmiernie ważną dla szerokiego rozwoju oświaty i nauki. Mówił: „Mamy naukę polską, mamy wspaniałe piśmiennictwo polskie, którego mogą nam pozazdrościć inne narody, atoli nie możemy na chwilę łudzić się tym powodzeniem, będzie ono nietrwałe, bez fundamentu, jeżeli nie oprze się na oświacie szerokich mas – jeżeli tym licznym warstwom naszego narodu nie udostępnimy dobytków własnej i obcej kultury. To zadanie ma spełniać Biblioteka Publiczna.”.