KALENDARZ SZKOLNY 2022/2023


DNI WOLNE od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

30 września, 14 października, 31 października 2022 r.,

2 maja, 4 – 5 maja , 8 – 9 maja, 9 czerwca 2023 r.

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 IX 2022

2. Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 XII 2022

3. Zimowe ferie szkolne – 16 I – 29 I 2023

4. Wiosenna przerwa świąteczna – 06 -11 IV 2023

5. Zakończenie nauki w klasach maturalnych – 28 IV 2023

6. Egzamin maturalny w sesji wiosennej – od 4 V 2023  (Szczegóły
w komunikacie Dyrektora CKE)

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 23 VI 2023

8. Koniec klasyfikacji za pierwsze półrocze – klasy IV – 16 XII 2022

9. Koniec klasyfikacji za pierwsze półrocze – klasy I-II-III- 13 I 2023

10. Koniec klasyfikacji za drugie półrocze- klasy IV – 21 IV 2023

11. Koniec klasyfikacji za drugie półrocze – klasy I-II-III – 16 VI 2023

SPOTKANIA Z RODZICAMI

1. Zebranie informacyjne z rodzicami klas I, II, III, IV – 16 IX 2022 godz. 16.30

3. Spotkania indywidualne dla rodziców klas I-II-III-IV 17 XI 2022 w godzinach od 16.30 do 18.00

4. Wywiadówka klasyfikacyjna (za pierwsze półrocze):

  • Klasy IV – 3 I 2023
  • Klasy I, II, III – 30 I 2023

5. Wywiadówka końcowa dla klas IV – 22 III 2023

6. Wywiadówka śródroczna dla klas I-II-III – 25 IV 2023