KALENDARZ SZKOLNY 2019/2020


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 2 IX 2019

2. Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 XII 2019

3. Zimowe ferie szkolne – 13 I – 26 I 2020

4. Wiosenna przerwa świąteczna – 9 IV – 14 IV 2020

5. Zakończenie nauki w klasach maturalnych – 24 IV 2020

6. Egzamin maturalny w sesji wiosennej – od 4 V 2020  (Szczegóły w komunikacie Dyrektora CKE)

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 26 VI 2020

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć : 31 X 2019, 2-3 I 2020, 8-10 VI 2020, 25 VI 2020

9. Konferencja klasyfikacyjna za I semestr – kl. III – 7 I 2020

10. Konferencja klasyfikacyjna za I semestr – kl. I-II – 28 I 2020

11. Konferencja klasyfikacyjna klas III – 20 IV 2020

12. Konferencja klasyfikacyjna klas I-II – 22 VI 2020

SPOTKANIA Z RODZICAMI

1. Zebranie informacyjne z rodzicami klas I – 12 IX 2019 – wg harmonogramu

2. Zebranie informacyjne z rodzicami klas II, III – 12 IX 2019 – godz.:17:00

3. Plenarne zebranie Rady Rodziców –  12 IX 2019

4. Wywiadówka śródsemestralna dla rodziców klas III, spotkania indywidualne dla rodziców klas I-II – 19 XI 2019

5. Wywiadówka klasyfikacyjna (za I semestr):

  • Klasy III – 28 I 2020 – godz. 17.00
  • Klasy I, II – 28 I 2020 – godz. 17.00

6. Wywiadówka śródsemestralna dla klas III – 17 III 2020

7. Wywiadówka śródsemestralna dla klas I-II – 20 IV 2020

8. Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców – podsumowanie pracy szkoły, wnioski rodziców do pracy szkoły na nowy rok szkolny – VI 2020