KALENDARZ SZKOLNY 2023/2024


DNI WOLNE od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 13 października 2023 r., 31 października 2023 r., 5 stycznia 2024 r., 2 maja 2024 r., 7-`13 maja 2024 r., 31 maja 2024 r.

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 4 IX 2023

2. Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 XII 2023

3. Zimowe ferie szkolne – 29 I – 11 II 2024

4. Wiosenna przerwa świąteczna – 28 III -2 IV 2024

5. Zakończenie nauki w klasach maturalnych – 26 IV 2024

6. Egzamin maturalny w sesji wiosennej – od 7 V 2024  (Szczegóły
w komunikacie Dyrektora CKE)

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 21 VI 2024

8. Koniec klasyfikacji za pierwsze półrocze – klasy IV – 22 XII 2023

9. Koniec klasyfikacji za pierwsze półrocze – klasy I-II-III- 12 I 2024

10. Koniec klasyfikacji za drugie półrocze- klasy IV – 19 IV 2024

11. Koniec klasyfikacji za drugie półrocze – klasy I-II-III – 14 VI 2024

SPOTKANIA Z RODZICAMI

1. Zebranie informacyjne z rodzicami klas I – 8 IX 2023 godz. 16.00

2. Zebranie informacyjne z rodzicami klas II, III, IV – 14 IX 2023 godz. 16.30

3. Wywiadówka śródroczna dla rodziców klas I-II-III-IV oraz konsultacje z nauczycielami przedmiotów  22 XI 2023 od godz. 16.30 do godz. 18.00

4. Zebranie z rodzicami klasyfikacyjne (za pierwsze półrocze):

  • Klasy IV – 4 I 2024 godz. 17.00
  • Klasy I, II, III – 16 I 2024

5. Wywiadówka śródroczna dla rodziców klas IV oraz konsultacje z nauczycielami przedmiotów – 19 III 2024

6. Wywiadówka śródroczna dla rodziców klas I-II-III oraz konsultacje z nauczycielami przedmiotów – 22 IV 2024