KALENDARZ SZKOLNY 2020/2021


DNI WOLNE od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 listopada 2020 r. , 4 – 5 stycznia 2021 r., 4 – 7 maja 2021 r., 4 czerwca 2021 r., 24 czerwca 2021 r.

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 IX 2020

2. Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 XII 2020

3. Zimowe ferie szkolne – 1 – 14 II 2021

4. Wiosenna przerwa świąteczna – 1 – 6 IV 2021

5. Zakończenie nauki w klasach maturalnych – 30 IV 2021

6. Egzamin maturalny w sesji wiosennej – od 4 V 2021  (Szczegóły
w komunikacie Dyrektora CKE)

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 25 VI 2021

8. Koniec klasyfikacji za pierwsze półrocze – klasy III – 22 XII 2020

9. Koniec klasyfikacji za pierwsze półrocze – klasy I-II – 15 I 2021

10. Koniec klasyfikacji za drugie półrocze- klasy III – 23 IV 2021

11. Koniec klasyfikacji za drugie półrocze – klasy I-II – 18 VI 2021

SPOTKANIA Z RODZICAMI

1. Zebranie informacyjne z rodzicami klas I, II po SP i IIcg – 10 IX 2020 –

2. Zebranie informacyjne z rodzicami klas II po Gim, III – 14 IX 2020

3. Wywiadówka śródroczna dla rodziców klas III, spotkania indywidualne dla rodziców klas I-II – 18 XI 2020

4. Wywiadówka klasyfikacyjna (za pierwsze półrocze):

  • Klasy III – 7 I 2021
  • Klasy I, II – 19 I 2021

5. Wywiadówka śródroczna dla klas III – 23 III 2021

6. Wywiadówka śródroczna dla klas I-II – 26 IV 2021