Stowarzyszenie I LO


STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ANTONIEGO OSUCHOWSKIEGO

W roku jubileuszowym obchodów 120 – lecia naszego liceum zrodziła się inicjatywa powołania Stowarzyszenia Przyjaciół I LO im. Antoniego Osuchowskiego.

Realizując jego statutowe założenia,

chcemy:

  •       zapewnić innowacyjność kształcenia,
  •       wspomagać działania wychowawcze, kulturalne, sportowe,
  •       rozwijać pasje uczniów,
  •       podnosić standardy i jakość naszej pracy i nauki uczniów dopasowane do potrzeb nowoczesnej edukacji.

By spełnić oczekiwania uczniów, zapewniając nowoczesne technologie, formy i metody pracy, potrzeby doposażenia klasopracowni wymagają sporych nakładów finansowych.

Zwracamy Państwa uwagę na tę społeczną działalność, licząc na Państwa zrozumienie i chęć współpracy z nami.

Dziękujemy

za wsparcie i promowanie

naszych działań

Zarząd Stowarzyszenia

oraz społeczność nauczycieli i uczniów

 I LO im. A. Osuchowskiego

Dane Stowarzyszenia:

Nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego Imienia Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie

Siedziba Stowarzyszenia: Plac Słowackiego2, 43 – 400 Cieszyn

Numer konta bankowego: PL17 8113 0007 2001 0047 0353 0001

KRS: 0000596660

NIP: 5482672018

REGON: 36349334600000

STATUT STOWARZYSZENIA

Sprawozdania finansowe