Matura 2020


Informacje na temat egzaminu maturalnego, przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną znajdują sie na stronie:

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny

Nowe materiały dla uczniów i nauczycieli z różnych przedmiotów do egzaminu maturalnego dostępne są na stronie:

http://cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/egzamin-w-nowej-formule/23-egzamin-maturalny/347-materialy

W wyborze ciekawych kierunków studiów przydatny będzie portal internetowy, uruchomiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Zapraszamy do korzystania z tego zbioru różnych informacji o uczelniach:

http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard

Harmonogram matur z dnia 24 kwietnia 2020 r.