Matura 2024


Strony internetowe komisji egzaminacyjnych:

Informacje o egzaminie maturalnym w roku szkolny 2023/2024 na stronie CKE:

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

 1. Informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 oraz informacje o treści informatorów, które
  nie obowiązują na egzaminie w 2024 r.
 1. Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego.
 2. Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki oraz Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.
 3. Przykładowe arkusze egzaminacyjne z marca 2022 r. (wszystkie przedmioty na wszystkich poziomach), wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań.
 4. Arkusze diagnostyczne z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym), wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań.
 5. Arkusze diagnostyczne z grudnia 2022 r. (wszystkie przedmioty na wszystkich poziomach), wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań.
 6. Arkusze egzaminacyjne wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2023 (wszystkie przedmioty na wszystkich poziomach), wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań.
 7. Wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r. wraz z rekomendacjami egzaminatorów dla maturzystów w zakresie części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie
  podstawowym.
 8. Sprawozdania dotyczące egzaminu maturalnego z 2023 r. z poszczególnych przedmiotów.
 9. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego, tj.
  a) zbiór materiałów – dla uczniów i nauczycieli – dotyczących części ustnej oraz części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
  b) zbiór przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem
  c) przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego
  d) filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu
  maturalnego w Formule 2023
 10. Zbiory zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym
 11. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, tj.
  a) elementy analizy statystycznej w biologii
  b) filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
 12. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii, tj.
  a) dwa opracowania dotyczące elektrochemii
  b) zbiór zadań problemowych z chemii
  c) filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
 13. Materiał dodatkowy dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii
 14. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z historii, tj.
  a) teksty ikonograficzne w zadaniach egzaminacyjnych z historii
  b) wypracowanie na egzaminie z historii
 15. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z filozofii, tj.
  a) logika na egzaminie maturalnym z filozofii
  b) wypracowanie maturalne z filozofii
 16. Materiał dodatkowy dotyczący wypracowania maturalnego z historii sztuki
 17. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, tj.
  a) zadanie rozszerzonej odpowiedzi: wypowiedź argumentacyjna
  b) zadanie rozszerzonej odpowiedzi: pismo formalne.