Oferta Szkoły


I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie od wielu lat jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY

I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie odniosło kolejny sukces w XXVI Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024, należy do elitarnego grona Srebrnych Szkół. W powiecie cieszyńskim wśród liceów publicznych na miejscu 1.

ZASADY TEORII OSUCHOCENTRYCZNEJ

 • rozwijaMY Twoje zdolności 
 • doskonaliMY wiedzę 
 • promujeMY talenty
 • inspirujeMY twórczo
 • wprowadzaMY innowacje
 • działaMY zespołowo
 • udzielaMY się charytatywnie

W I LO realizowane są następujące klasy:

129 lat doświadczenia w nauczaniu

Skuteczne przygotowania do konkursów i olimpiad przez opiekunów dydaktycznych

Od lat stale prowadzone dodatkowe zajęcia fakultatywne z przedmiotów maturalnych

Stała kadra pedagogiczna

Od 1998 roku stałe projekty artystyczne

Od 2014 roku stała współpraca z uczelniami wyższymi w ramach patronatów naukowych

Wyjazdy na wykłady, warsztaty i laboratoria

Od 2009 roku stała współpraca z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Z. Religi w Zabrzu w ramach patronatu naukowego w klasach medycznych

Innowacje edukacyjne za pomocą nowoczesnych narzędzi

Dodatkowo w poszczególnych profilach:

 • fizyka techniczna i podstawy rysunku
 • chemia organiczna i genetyka
 • język łaciński w medycynie
 • zajęcia teatralne oraz zajęcia z prawoznawstwa
 • geografia gospodarczo-ekonomiczna oraz informatyka w ekonomii
 • konwersacje z języka angielskiego oraz społeczeństwo XX wieku

Język włoski jako trzeci język obcy nauczany w klasie lingwistycznej.

Sale wyposażone w: MONITORY i TABLICE interaktywne, PROJEKTORY multimedialne oraz TABLETY graficzne

Uczeń ma możliwość skorzystania z: tabletów, drukarki 3D

Uczniowie mają możliwość drukowania i kopiowania materiałów bezpośrednio z chmury oraz skanowania do swojego folderu w samoobsługowym punkcie drukowania, kopiowania i skanowania, na terenie szkoły – DOCUMASTER