Klasa medyczna


Klasa pod Patronatem Naukowym Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi w Zabrzu

MEDYCZNA 1

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, matematyka i chemia

Przedmioty uzupełniające: biologia-genetyka, chemia organiczna

MEDYCZNA 2

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia

Przedmioty uzupełniające: język łaciński w medycynie

NOWOCZESNE PRACOWNIE

Laboratorium chemiczne

Pracownia biologiczna

  • Nowoczesne mikroskopy umożliwiające obserwacje żywych albo martwych obiektów oraz mikroorganizmów wykonanych przez uczniów lub gotowych preparatów. Pozwalają nawet na bardzo duże powiększenia.
  • Wizualizer pozwala na uważne śledzenie prezentacji (przy zastosowaniu rzutników multimedialnych i komputerów), przyciąga uwagę słuchaczy, uatrakcyjnia przebieg lekcji.
  • Pomoce dydaktyczne z zakresu anatomii człowieka i zwierząt — model szkieletu człowieka, budowy oka, czaszki zwierząt, narządów wewnętrznych i wiele innych.

NAUKOWO – PATRONAT

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu

  • zwiedzanie laboratoriów

– obserwacja pracy biotechnologów,

– oglądanie wypreparowanej zastawki serca, preparowanie zastawki serca,

– ćwiczenia z wykorzystaniem ultrasonografu;

  • wykłady i warsztaty dla uczniów I LO w Fundacji Kardiochirurgii prowadzone prof. P. Wilczka – kierownika pracowni bioinżynierii;

– praca na robotach, które są wykorzystywane podczas operacji na sercu;

– wykłady w I LO prowadzone przez pracowników Fundacji Zabrzańskiej, a nawet przez samego Dyrektora  prof. Jana Sarnę;

– tygodniowe staże w Fundacji dla wybranych maturzystów, podczas których można zakosztować w prawdziwym życiu laborantów.

NAUKOWO – WSPÓŁPRACA

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

  • zajęcia laboratoryjne i wykłady
  • warsztaty ze spektroskopii

Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu

  • warsztaty na temat polskich lasów oraz środowiska na całym świecie

PO TYM PROFILU I LO MOŻESZ WYBRAĆ STUDIA:

na Akademii Medycznej, Politechnice, Uniwersytecie:

medycyna, dietetyka, farmacja, biotechnologia, ratownictwo medyczne, patologia sądowa, biomedycyna, pielęgniarstwo, kosmetologia, weterynaria, analityka medyczna, inżynieria ochrony przyrody, chemia techniczna

Klasa medyczna jest miejscem dla Ciebie!