Międzynarodowo


Wymiana międzynarodowa to spotkanie młodzieży z różnych krajów .

Mimo, iż cele turystyczne są w wymianie celami drugorzędnymi, niejednokrotnie one właśnie przyciągają do niej młodych ludzi.

Podczas zwiedzania kraju partnera, udziału w zajęciach warsztatowych w szkole partnerskiej czy podczas pobytu w rodzinie, młodzi ludzie poznają historię i kulturę danego kraju, co pozwala im na lepsze poznanie samego człowieka tego narodu, jego sposobu bycia, jego sposobu myślenia. W następstwie tego dochodzi do zlikwidowania wszelkich stereotypów. Wymiana otwiera młodemu człowiekowi nowe spojrzenie na ludzi z danego kraju.

Narzędziem, dzięki któremu młodzież komunikuje się ze sobą jest język. Podczas wymian uczniowie uświadamiają sobie wagę nauki języków obcych.

Bez poznania ludzi, posługujących się tym językiem oraz kraju, w którym się go używa, nie sposób dobrze zacząć mówić w danym języku. Komunikowanie się w języku obcym w kraju jego pochodzenia oraz rozmowa z   osobami, dla których ten język jest językiem ojczystym jest bezcenną lekcją języka obcego.