Hiszpania


HiszpaniaNOWOŚĆ! – wymiana uczniowska ze szkołą partnerską  Vall D’Arus w Valliranie (obok Barcelony)

Uczniowie klas pierwszych (1a, 1d, 1e, 1dg, 1eg) wyjeżdżają na tydzień do Vallirany pod Barceloną w Hiszpanii w ramach projektu wymiany uczniów między szkołami partnerskimi. Poza szlifowaniem języka angielskiego podczas pobytu w rodzinach hiszpańskich kolegów i codziennych zajęć językowych w szkole, dodatkowo organizowane będą lekcje hiszpańskiego, zajęcia kulturowe, rozgrywki sportowe oraz wycieczki np. do Barcelony. Natomiast naszych hiszpańskich rówieśników gościć będziemy u nas w szkole. Hasta luego!