Projekty


Projekt „Nowoczesna edukacja – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Nowoczesna edukacja II – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie”

Projekt „Nowoczesna edukacja” oferuje zajęcia dodatkowe – rozwijające zainteresowania, obejmuje nie tylko zajęcia stacjonarne, ale także wyjazdowe. To szeroka oferta zajęć warsztatowych dla uczniów I LO.

PROGRAM „AKTYWNA TABLICA”

Informujemy, że I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie otrzymało w ramach programu „Aktywna Tablica” dotację w wysokości 14 000 zł. Dodatkowo wkład własny organu prowadzącego w to przedsięwzięcie wyniósł 3 500 zł. W ramach realizacji ww. przedsięwzięcia do naszego liceum zostały zakupione dwa monitory interaktywne.