Klasa lingwistyczna


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, historia

Przedmioty uzupełniające: język włoski – w wymiarze 2 godzin (przez 4 lata), konwersacje z języka angielskiego, społeczeństwo XX wieku, kultura włoska

ROZWOJOWO

Współpraca z:

 • szkołą językową PROJECT SCHOOL (udział uczniów w warsztatach językowych oraz wymiany uczniowskie)

W tym roku uczniowie brali udział w zajęciach z native speakerami, które odbywały się w ramach 
Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej “Project 2020”. Odbyły się także spotkania z przedstawicielami szkół z zagranicy,
o możliwości kształcenia językowego i studiowania w krajach anglojęzycznych

 • Instytutem Goethego w Warszawie w ramach patronatu Deutsch Plus (udział uczniów w projektach językowych)
 • PSNJN – Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego (projekty i konkursy językowe)
 • PNWM – Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (wsparcie finansowe wymian uczniowskich)

KULTURALNIE

 • Wizyty w Instytucie Kultury Włoskiej w Krakowie
 • Kraków szlakiem Stanisława Wyspiańskiego – wycieczka przedmiotowa z języka polskiego w klasie 3
 • Udział w projekcie „Warsztaty z Mistrzem” m.in. z Teatrem Muzycznym z Gliwic
 • Teatr KOREZ w Katowicach – warsztaty języka angielskiego w ramach europejskiego programu NAUKA BEZ GRANIC
 • Lekcje teatralne, zwiedzanie teatru i spektakle teatralne (Teatr Banialuka, Opera Krakowska, Opera Bytomska, Teatr w Zabrzu, Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, Teatr im. S. Wyspiańskiego w  Katowicach, Teatr Polski w Bielsku – Białej na Scenie Polskiej w Tesinskim Divadle w ramach programu TiS (Teatr i Szkoła)
 • Warsztaty dziennikarskie w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie
 • NOSPR w Katowicach – wyjazdy na koncerty
 • Lekcje muzealne w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, w Fabryce Schindlera i w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Krakowie, w Muzeum Śląskim w Katowicach

PO TYM PROFILU I LO MOŻESZ WYBRAĆ STUDIA:

studia ekonomiczne (np. SGH, Uniwersytet Ekonomiczny)

 • administracja,
 • marketing i zarządzanie,
 • kierunki w języku angielskim

politechniczne (turystyka i rekreacja),

uniwersyteckie (filologia polska, filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, iberystyka lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe, socjologia, europeistyka, mediteranistyka, dziennikarstwo, skandynawistyka, prawo, kulturoznawstwo, filozofia, historia, historia sztuki, filmoznawstwo, pedagogika, psychologia)

Klasa lingwistyczna to dobry wybór!