Studia


Studiował na wydziale Prawa i Administracji w Szkole Głównej w latach 1866-1870. Po jej ukończeniu podjął praktykę prawniczą, najpierw jako patron trybunału cywilnego, a od 1876r jako adwokat przysięgły. Był doskonałym znawcą prawa hipotetycznego i rodzinnego. Szybko zyskał uznanie oraz dobrą renomę, głównie dzięki rzetelności i pracowitości. Porzucił jednak stały zawód, aby poświęcić się pracy publicznej. Świadczył usługi na rzecz ludzi zamożnych udzielając im porad prawnych a zarazem nakłaniając do świadczenia na cele publiczne. Dyrektor Gimnazjum napisał o nim: „(…) adwokat z zawodu, sprawami prywatnymi nie zajmował się prawie w ogóle, cały oddany pełnieniu głównego zadania, jakie sobie w życiu postawił. Było nim zbieranie funduszów na potrzeby oświatowe i kulturalne ludności polskiej rozsianej po wszystkich krajach ziemi”.