Rodzina


Rodzice:

  • Ojciec – Hieronim, pochodził ze szlacheckiego rodu herbu Gozdawa. Urodził się we wsi Małocice na Mazowszu. Ukończył szkołę kadetów w Kaliszu, a w 1830r. uzyskał stopień podporucznika. Był aktywnym działaczem politycznym, brał czynny udział w licznych walkach, odznaczony został m.in. Krzyżem Virtuti Militari. W trakcie pobytu w Paryżu ożenił się w 1844r. z Izabelą z domu Górecka.  
  • Matka – Izabela Górecka zmarła na cholerę w wieku 32 lat (1855r. w Warszawie), osierocając czworo dzieci Marię, Hieronima, Henryka i najmłodszego, sześcioletniego Antoniego.

Rodzeństwo:

  • Maria – po mężu Bielicka. Miała troje dzieci – Laurę, Stanisława i Wacława
  • Henryk – miał córkę Marię Skawińską, która została wymieniona w testamencie Antoniego Osuchowskiego.
  • Hieronim – architekt warszawski, zmarł w młodym wieku. Po jego przedwczesnej śmierci, rodzeństwem opiekował się ich stryj – Antoni Osuchowski. Hieronim miał dwoje dzieci – Janinę, która wyszła za mąż za prawnika Józefa Dołnera i zmarła w 1952 roku, oraz Hieronima, który był lekarzem w Warszawie. Odziedziczył po stryju bogate archiwum, które spłonęło podczas powstania warszawskiego przy ulicy Wspólnej. Sam zaś zmarł w 1945 roku. Miał dwie córki – Krystynę i Janinę, która w wyniku wojny znalazła się w Caracas, gdzie mieszka do chwili obecnej.