Kalendarium


 • 1849, 13 czerwca – narodziny Antoniego Osuchowskiego
 • 1852 – śmierć matki Izabeli Osuchowskiej z domu Góreckiej
 • 1864 – śmierć ojca Hieronima Osuchowskiego
 • 1866-1870 – studia na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim na wydziale prawa
 • 1876 – początek pracy jako adwokat przysięgły
 • 1897 – rozpoczęcie współpracy z Macierzą Szkolną dla Księstwa Cieszyńskiego
 • 1898 – zamianowanie Osuchowskiego na Członka Honorowego Zarządu Macierzy Szkolnej
 • 1903 – pomoc w założeniu czytelni w Wejherowie na Pomorzu
 • 1905-1907 – prezes Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej w Warszawie
 • 1906 – utworzenie Polskiego Towarzystwa wydawniczego redagującego „Dziennik Cieszyński”
 • 1915 – początek działalności w Komitecie Generalnych Pomocy Ofiarom Wjny w Polsce
 • 1922, luty – założenie Towarzystwa Opieki Kulturalnej nad Polakami z Zagranicy im. A. Mickiewicza
 • 1927 – początek problemów zdrowotnych
 • 1928, 9 stycznia – śmierć Antoniego Osuchowskiego
 • 1928, 13 stycznia – pogrzeb Antoniego Osuchowskiego na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie