W skrócie


W 1885 r. powstała Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego, z inicjatywy której działalność rozpoczęło Pierwsze Gimnazjum Polskie w Cieszynie. Uroczyste otwarcie nastąpiło 10 października 1895 r. W lecie 1903 r., po ośmiu latach pracy i borykania się z trudnościami, przyszło szkole przeżyć ważną chwilę: pierwszy egzamin dojrzałości. Pierwszych absolwentów było dziewiętnastu. Z dniem 1 września 1903 r. Gimnazjum Polskie w Cieszynie, mające dotąd charakter szkoły prywatnej, przeszło na etat państwowy. Po wybuchu pierwszej wojny światowej budynek szkoły został zajęty przez wojsko. Razem z klęską Austrii i upadkiem dynastii habsburskiej skończyły swój byt dawne władze szkolne. Powołano do życia nową władzę nad szkołami śląskimi: Komisję Szkolną. W roku 1919 zamknięto klasy od trzeciej do ósmej. Powodem było wkroczenie na Śląsk wojsk czeskich i masowe wstępowanie uczniów do wojska polskiego. 

Po zakończeniu sporu polsko-czeskiego sytuacja powoli wróciła do normy. 16 stycznia 1929 r. Państwowe Gimnazjum im. Antoniego Osuchowskiego zostało podzielone na dwie szkoły. W roku 1938 przeniesiono je do zachodniej części Cieszyna. Na czas drugiej wojny światowej budynek szkoły został zajęty przez niemieckie Towarzystwo Górniczo-Hutnicze. Po niemal pięcioletniej przerwie, w 1945 r. uruchomiono w szkole kursy przygotowawcze, aby nadrobić zaległości za lata okupacji. 15 czerwca 1945 r. rozpoczęto obchody 50-lecia istnienia szkoły. Jubileusz ten przypadł na rok 1945, ale ze względu na wyjątkową sytuację związaną z zakończeniem działań wojennych obchody przesunięto na rok następny. W 1948 r. połączono szkołę podstawową ze średnią w nową jednostkę zwaną jedenastolatką. 

Jednakże już po czterech latach z jedenastolatki w gmachu dawnego Liceum Osuchowskiego wydzielono klasy od pierwszej do siódmej i przeniesiono je do budynku przy Placu Wolności, reszta zaś utworzyła Liceum Ogólnokształcące Męskie. Ponowne połączenie nastąpiło już w roku 1953, czyli rok później kiedy to powstała Pierwsza Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W roku 1958 szkole przywrócono imię Antoniego Osuchowskiego. Na rok 1960 przypadły uroczyste obchody 65-lecia szkoły, które zbiegły się z obchodami 1150-lecia Cieszyna. Nowa reforma szkolnictwa w 1965 r. przyniosła kolejny podział szkoły na dwie jednostki: Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie oraz Szkołę Podstawową nr 1 im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. 

W 1979 r. Liceum połączono z Liceum Medycznym i utworzono Zespół Szkół im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. Z okazji 90-lecia, w 1985 r. Zespół uhonorowany został odznaką „Za zasługi dla województwa bielskiego”. Cztery lata później w Skoczowie utworzono filię Liceum, która w 1992 r. usamodzielniła się w niezależne liceum ogólnokształcące. I tak zbliżyliśmy się do wielkiej daty 10 października 1995 r., kiedy to nasza szkoła ukończyła 100 lat swego istnienia.

C.V. naszego patrona:

13.06.1849      Francja , narodziny Antoniego Osuchowskiego

                       /lata szkolne spędzone w Paryżu

1866               powrót do kraju, studia na Carskim Uniwersytecie Warszawskim, na wydz.

                       prawa

                       /lata praktyki w zawodzie adwokata,

                       /w czasie zaborów bliski mu program polskich pozytywistów,

                       /zażyła znajomość z Henrykiem Sienkiewiczem i Bolesławem Prusem,

                       /pozyskiwanie środków na rozwój polskiego szkolnictwa,

1895               dzięki jego staraniom przy współpracy z Macierzą Szkolną założono

                      pierwsze Polskie Gimnazjum na Śląsku (obecnie nasze liceum),

1922               nadanie szkole imienia mecenasa Osuchowskiego,

13.01.1928     pogrzeb Antoniego Osuchowskiego o charakterze ogólnonarodowej

                      manifestacji na Cmentarzu Powązkowskim   w Warszawie