Wolontariat rok szkolny 2017/2018


Wolontariat lokalny
Wolontariat na rzecz ludzi starszych i chorych – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. Aleksandra Mrówczyńska 1β.

Wolontariat wewnątrzklasowy
Wzajemna pomoc w nauce. Elżbieta Łukomska-Prajzner, Anna Konieczny1c, Paulina Ziemińska 1c, Agnieszka Kuśka 1c, Karolina Siekierka 1c.

Wolontariaty pomocowe
W macierzystych parafiach uczniów pomoc różnym grupom wiekowym. Julian Cholewa 1c, Julia Kolarczyk 1c.

Wolontariat lokalny
Współpraca z Zespołem Pieśni i Tańca Goleszów: kilka koncertów charytatywnych. Karolina Siekierka 1c.

Wolontariat lokalny
Współpracą ze Stowarzyszeniem “GramOLajf”: pomoc przy imprezach sportowych. Kinga Kaziszko 1c.

Wolontariat lokalny
Współpraca z Fundacją KULT, z siedzibą we Wrocławiu, oddział w Ustroniu: działania wolontariackie przy Wydziale Promocji i Kultury Urzędu Miasta Ustroń. Sara Gajewska 1c.

Wolontariat środowiskowy
Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie w ramach Centrum wolontariatu działającego realizacja programu środowiskowego „Douczanie” dla dzieci ze szkół podstawowych. Julia Loska 1c.

Wolontariat lokalny
Współpraca ze Stowarzyszeniem Solidarność Polsko – Czesko – Słowacka: organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Bez Granic” w Cieszynie. Julia Loska 1c, Olga Zajączkowska 1β.

Wolontariat lokalny-charytatywny
Współpraca ze Stowarzyszeniem „Dogonić Czas” i wsparcie leczenia Tomka Szołdry, ciężko poparzonego mieszkańca Górek Wielkich. Agata Ogórek.

Wolontariat szkolny
Współpraca z Towarzystwem Katechetycznym „Jonasz”: przygotowanie recepcji, „kawiarenki” oraz nagłośnienia dla 130 uczestników finału XXI edycji Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz” 2018, przyjmowanego gościnnie przez I LO w Cieszynie. Barbara Bartoszek, Romana Szmidt-Król, ks. Bartosz Łacek, Barbara Heczko 2b2, Anna Niechaj 2b, Katarzyna Raszka 2b2, Martyna Szalbót 2b2, Anna Stonawska 2b2, Weronika Gowin 2f, Agnieszka Fryda 2f, Jan Janusz Glajcar 2a, Piotr Bułka 2a.

23. edycja ekumenicznej akcji charytatywnej „Skarbonka Diakonijna/Jałmużna Wielkopostna”
Współpraca z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Caritas Kościoła Katolickiego oraz  Eleos Kościoła Prawosławnego: „Dar Juniora dla Seniora” – pomoc przeznaczona na potrzeby i leczenie osób starszych. Romana Szmidt-Król, Jolanta Hanus 3β, Anna Babicka 3β.

18. edycja akcji charytatywnej „Góra Grosza”
Współpraca z Towarzystwem Nasz Dom: pomoc dla dzieci, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych przez zbieranie monet. Renata Janik -Samorząd szkolny: Re Wiktoria Domajer 2a, Michalina Kania 2a, Michał Maniszewski 2a, Maksymilian Gac 2a, Aleksandra Sabat 2a, Anna Skórka 2a, Marta Wajdzik 2a.

Wolontariat joannicki – z udzielania pierwszej pomocy
Współpraca ze Stowarzyszeniem Joannici Dzieło Pomocy – Śląsk. Absolwent Filip Fluder, Agata Kołder 2b, Paulina Białek 2β, Gabriela Omozik 2β, Dorota Gołdyn 1β, Patrycja Hanzel 1β, Julia Nowak 1β organizowali: cotygodniowe przeszkolenia wolontariuszy w salach udostępnionych przez I LO w Cieszynie; udział w Ogólnopolskich Zimowych Manewrach Ratowniczych w Lidzbarku Warmińskim; zabezpieczenie medyczne biegu „Beskidzka 160”; zorganizowanie stanowiska „pozoracji” w Dniu Otwartym szkoły; udział w szkoleniu z języka angielskiego medycznego – Cieszyn; przeprowadzanie Szkolenia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla wolontariuszy, Cieszyn; zabezpieczenie medyczne karnawału kultur w Berlinie; zorganizowanie I. Otwartych Mistrzostw Polski w Pierwszej Pomocy – Cieszyn; zawody w udzielaniu pierwszej pomocy – Rybnik.

Wolontariat czytelniczy „Czytamy i wspieramy międzypokoleniowo”
Współpraca z SP 4 w Cieszynie – edycja wiosenna. Romana Szmidt-Król, Anna Niechaj 2β, Weronika Karbowiak 2β, Filip Cwajna 2β, Joanna Misiarz 1c, Jan Glajcar 2a, Piotr Bułka 2a, Jakub Kafka – uczeń ZSEG w Cieszynie prowadzili: środowe czytanie „Na dzień dobry” dzieciom na świetlicy przed zajęciami; przygotowanie LAPBOOKA wolontariatu szkolnego na Dzień Otwarty szkoły; „IV gra historyczna” w ramach „Nocy w bibliotece”- współorganizacja i przeprowadzenie wydarzenia w SP 4; podsumowanie wolontariatu quizami, grami, piosenkami i zabawami dla klasy 2b SP 4 (wych. Barbara Kolek, naucz. bibliotekarz Małgorzata Skałka); udział uczennic A. Niechaj i W. Karbowiak w konferencji”Zrozumieć emocje. Literatura kluczem do rozmowy z dzieckiem” w Starostwie Powiatowym.

Wolontariat czytelniczy „Bajki, które leczą”
Współpraca z Biblioteką Miejską i Wydziałem Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Barbara Bartoszek, Mikołaj Tobiasz 2a, Michał Tobiasz 2a, Gabriela Omozik 2b, Agata Kołder 2b, Agata Lebioda 2b, Natalia Błaszczyk 2b. Wtorkowe czytanie pacjentom Oddziału Pediatrycznego Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Udział młodzieży w konferencji”Zrozumieć emocje. Literatura kluczem do rozmowy z dzieckiem” w Starostwie Powiatowym.

Wolontariat hospicyjny
Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. Koordynator: Romana Szmidt-Król z uczniami Monika Probst 1b, Laura Łośko 1b, Estera Byrtek 1b, Mateusz Haltof 1b, Michał Stróż 1b. Obchody XX-lecia działalności Stowarzyszenia. Spotkanie edukacyjno – informacyjne w biurze hospicjum kl. 1β z wolontariuszka i prezeską Dorotą Kanią. Pomoc organizacyjna przy podsumowaniu konkursu fotograficznego „Żółta wiosna, zielona nadzieja” w ramach kampanii hospicyjnej „Pola nadziei”. Charytatywny maraton pływacki”Pływaj z nami”.

Zbiórka odzieży
Zorganizowanie zbiórki odzieży dla Szpitala Psychiatrycznego w Międzyrzeczu oraz dla Oddziału Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich. Eliza Saadeh, 1b1.

Filantropia uczestnicząca
Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu spotkania Stowarzyszenia Młodzieży „Giving Circle” czyli nowoczesna dobroczynność w Książnicy Cieszyńskiej. Iwona Zdankiewicz-Penno, Wiktoria Domajer 2a, Marta Wajdzik 2a, Kacper Cisek 2a, Marzena Pelikan 2b.

Dzień Babci i Dziadka
Uczniowie z samorządu z własnoręcznie przygotowanymi przez uczniów szkoły laurkami w dwóch oddziałach opiekuńczo-leczniczych Centrum w Fundacji Św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie.
Barbara Bartoszek, Samorząd szkolny

16. Koncert Noworoczny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
Pomoc uczniów szkoły w obsłudze i zorganizowaniu koncertu.

Szkolne spotkanie świąteczne
Przygotowanie szkolnego spotkania przedświątecznego – wspólne kolędowanie, konkurs „Jaka to melodia. Edycja świąteczna”, występy wokalne uczniów. Samorząd szkolny.

Świąteczne kartki dla emerytowanych pracowników szkoły
Podczas „Świątecznej nocy w Osuchu” młodzież własnoręcznie przygotowała świąteczne kartki dla emerytowanych pracowników szkoły. Renata Janik, Samorząd szkolny i uczestnicy „nocy”.

Zbiórka charytatywna
Zbiórka pieniędzy na operację Dominiki Greń, uczennicy z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie. Jolanta Dawidowicz-Macura, Samorząd szkolny.

„Mikołaj” w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie
Odwiedzenie i rozdawanie przez uczniów z samorządu szkolnego paczek, przygotowanych wcześniej przez pracowników Zespołu. Barbara Bartoszek, Samorząd szkolny: Michał Maniszewski 2a Maksymilian Gac 2a, Aleksandra Sabat 2a, Marta Wajdzik 2a, Wiktoria Domajer 2a, Michalina Kania 2a,, Anna skórka 2a; Aleksandra Tyrna 3c.

Wigilijna akcja charytatywna
Przekazanie pieniędzy, przeznaczonych na zakup prezentów wigilijkowych w klasie, dla potrzebującej podopiecznej Fundacji „Brawo Wy” z Gdańska. Aleksandra Kulak z klasą 2b1 z wychowawcą Agatą Ogórek.

Świąteczna zbiórka odzieży
Zbiórka odzieży dla bezdomnych, koordynowana przez Akcję Młodzieżową Caritas i ucznia 1b.

18. edycja akcji charytatywnej „Góra Grosza
Pomoc dla dzieci, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych przez zbieranie monet, organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. Samorząd szkolny: Wiktoria Domajer 2a, Michalina Kania 2a, Michał Maniszewski 2a Maksymilian Gac 2a, Aleksandra Sabat 2a, Anna Skórka 2a Marta Wajdzik 2a.

17. edycja ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Prezent pod choinkę”
Przygotowanie 40 prezentów świątecznych dla dzieci w Bułgarii, Rumunii, na Białorusi i Ukrainie. Romana Szmidt-Król, Samorząd szkolny: Wiktoria Domajer 2a, Michalina Kania 2a, Michał Maniszewski 2a, Maksymilian Gac 2a, Aleksandra Sabat 2a, Anna Skórka 2a, Marta Wajdzik 2a.

7. Koncert Charytatywny „Z serca dla serc”
Pomoc w realizacji celów statutowych i misji Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, czyli nauka pomagania i służby człowiekowi potrzebującemu, choremu. Irena Sziler, Renata Janik – Stowarzyszenie Przyjaciół I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, Samorząd szkolny: Maksymilian Gac 2a, Aleksandra Sabat 2a, Marta Wajdzik 2a, Wiktoria Domajer 2a, Michalina Kania 2a.

„Pełna miska dla zwierzaka”
Zbiórka karmy i kocy dla Schroniska dla zwierząt w Cieszynie oraz Stowarzyszenia As w Ustroniu. Janusz Łukomski-Prajzner, Samorząd szkolny: Anna Skórka 2a, Marta Wajdzik 2a, Wiktoria Domajer 2a, Michalina Kania 2a, Aleksandra Sabat 2a , Michał Maniszewski   Maksymilian Gac 2a.

Czytamy i wspieramy międzypokoleniowo
Czytanie dzieciom w SP4 w Cieszynie – 5 spotkań, 85 dzieci-przez uczennice klasy 3b1 oraz pomaganie dzieciom w odrabianiu zadań domowych w SP Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie – 10 spotkań, 45 dzieci – przez uczennice klasy 3a. Romana Szmidt-Król, Marianna Sowa 3b1, Natalia Olszar 3b1, Barbara Barcz 3a, Ewa Skałka 3a, Adrianna Kunczka 3a.

Wolontariat joannicki – z udzielania pierwszej pomocy
Cotygodniowe przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, prowadzony przez Oddział Śląski Joannitów przy Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Absolwent Filip Fluder.

Dzień Zaduszny
Zapalenie zniczy na grobach pracowników szkoły. Samorząd szkolny: Maksymilian Gac 2a, Michał Maniszewski 2a, Marta Wajdzik 2a, Aleksandra Sabat 2a.

27. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic
Wolontariat młodzieży, m. in. z klasy 1a, przy realizacji festiwalu. Uczniowie klasy 1a.

Wolontariat hospicyjny
Zapoznanie z ideą wolontariatu hospicyjnego – spotkanie z pisarzem Janem Grzegorczykiem w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie. Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. Koordynator: Romana Szmidt-Król.