Zdalne Nauczanie w I LO


Kategorie
Aktualności

„Wszystko jest trudne, zanim stanie się proste” /J. W. Goethe/

Kiedy w marcu dowiedzieliśmy się, że w Cieszynie stwierdzono pierwsze przypadki Covid 19, a późnym popołudniem pogłoski o zamknięciu szkół potwierdziły się, nikt z nas nie mógł wówczas przewidzieć, że do końca bieżącego roku szkolnego klasy szkolne pozostaną już puste. Pojawiło się za to tajemnicze hasło – NAUKA ZDALNA.

Nasza szkoła bardzo szybko zareagowała na nowe potrzeby tego trudnego czasu. Uruchomiliśmy dwie platformy – Google Suite oraz Microsoft Teams. Taki tryb pracy był dla nas zupełnym novum.

Większość nauczycieli zaczęła korzystać z jednej z dwóch działających w szkole platform. Jako pierwsi, oczywiście, pracę w takiej formie rozpoczęli nauczyciele przedmiotów ścisłych, ale szybko dołączali do nich kolejni. Nie można ukrywać, że na początku część z nas żywiła pewne obawy wobec nowego, a przynajmniej była nastawiona sceptycznie. Jednak szybko odkryliśmy plusy  korzystania z obu oferowanych przez naszą szkołę platform. Classroom Google i Microsoft Teams zapewniają nam kontakt – kamera i mikrofon sprawiają, że słyszymy się i, w większości, widzimy. Obie platformy pozwalają na wygodne przesyłanie plików, tworzenie projektów, przesyłanie zadań domowych, a nawet – pisanie sprawdzianów. Frekwencja podczas niektórych lekcji tez jest bardzo dobra.

Dla naszych maturzystów wciąż organizowaliśmy konsultacje z przedmiotów maturalnych, także po zakończeniu ich nauki szkolnej.

Oczywiście, nie zawsze wszystko wygląda różowo. Brak możliwości korzystania z dobrego Internetu, deficyt sprzętu, jego awarie, przeciążone serwery, konieczność korzystania z tych samych urządzeń  z innymi członkami rodziny, którzy często muszą pracować w tym samym czasie – oto główne bolączki. Szkoła już w marcu wypożyczyła uczniom część potrzebnego sprzętu, a Starostwo Powiatowe w Cieszynie przekazało im również 6 laptopów.

Wszyscy tęsknimy do normalnych kontaktów, rozmów, interakcji – to oczywiste. Jednak część młodzieży dojeżdżającej do Cieszyna z dalej położonych miejscowości dostrzegła i dobrą stronę obecnego stanu rzeczy – oszczędność czasu, dotychczas przeznaczanego na dojazdy.

Cała społeczność szkolna czeka na zakończenie pandemii i powrót do wcześniejszego trybu życia. Oby to nastąpiło wkrótce i trwało już zawsze. Jednak zdobyte doświadczenie nauki zdalnej pozawala nam spokojniej myśleć o niepewnej przyszłości.