Śląskie Asy 2019 – gala Laureatów i Finalistów


Kategorie
Sukcesy

Co roku władze Uniwersytetu Śląskiego zapraszają najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego – finalistów i laureatów olimpiad i konkursów na uroczystą Galę Śląskich Asów. Tegoroczna uroczystość miała miejsce w auli Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w środę 18 września.

W tym roku w gronie 41 wyróżnionych uczniów znalazł się także uczeń naszej szkoły Dawid Śliwka z klasy 3- finalista Olimpiady Ekologicznej, finalista Olimpiady Chemicznej i Laureat Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Biblijnej JONASZ.

Podczas uroczystości wyróżnieni uczniowie otrzymali z rąk prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka prorektora ds. kształcenia studentów listy gratulacyjne.

Po części oficjalnej zaproszeni goście wysłuchali ciekawego wykładu dr Anety Szczygielskiej – Łaciak i dr. Marcina Łaciaka na temat: „ Od tonu do muzyki” oraz mogli zwiedzić pracownie- mikroskopową, optometryczną i fizyki ciała stałego.

Dawidowi jeszcze raz gratulujemy!