Tytuł Laureata III miejsca w kraju


Kategorie
Sukcesy

Antoni Siedloczek wziął udział w uroczystym zakończeniu XIII edycji Konkursu Bóbr, które odbyło się 8 marca 2019 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczeń z „Osucha” odebrał nagrodę i dyplom dla laureata III miejsca z rąk prof. dr hab. Macieja Sysło. W trakcie uroczystości, wyróżniony został również jego wychowawca i nauczyciel informatyki Tomasz Kanadys. Osiągnięcie tak wysokiej lokaty wymagało pokonania ponad 4200 innych uczniów w grupie Senior z całego kraju.

Konkurs Bóbr to polska edycja międzynarodowego konkursu, który każdego roku odbywa się dokładnie w tym samym czasie w prawie pięćdziesięciu krajach na całym świecie. Bóbr powstał na Litwie w 2004 roku, natomiast do Polski zawitał w 2006 roku. Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.

Warto przypomnieć, że w przeszłości laureatem III miejsca w II edycji Konkursu Bóbr był Łukasz Kluska. Tylko „Osuch”, jako jedyna szkoła w Cieszynie, może się pochwalić, że w całej trzynastoletniej historii Konkursu Bóbr, jej uczniowie, już dwukrotnie stawali na podium.