Lubisz matematykę i fizykę !! – wybierz MAT-FIZ w Osuchu


Kategorie
Aktualności

Ósmoklasisto,

jeżeli chcesz tworzyć nowoczesne technologie przyszłości to cztery lata w Osuchu w klasie akademickiej (MAT-FIZ-ANG) są bardzo dobrym STARTEM !

Sukcesy uczniów Osucha w konkursach i olimpiadach (tegoroczny finalista etapu centralnego z matematyki i fizyki), a przede wszystkim od wielu lat bardzo wysokie wyniki z egzaminu maturalnego dowodzą, że warto inwestować w matematykę i fizykę w Osuchu.

Bardzo często w rekrutacji na studia to wyniki z matematyki i fizyki decydują o przyjęciu na oblegane uczelnie. Absolwenci Osucha po czterech latach bardzo dobrze radzą sobie na różnych kierunkach uczelni technicznych (INFORMATYKA, AKUSTYKA, AUTOMATYKA i ROBOTYKA, ENERGETYKA) w kraju i za granicą, a wyniesiona z liceum wiedza z przedmiotów ścisłych stanowi mocny fundament ich przyszłego rozwoju. Zajęcia z podstaw rysunku stwarzają natomiast dodatkowe możliwości w postaci ubiegania się na kierunki związane z architekturą, wzornictwem.

Od kilku lat Osuch współpracuje z wyższymi uczelniami. Oznacza to, że uczniowie klas o profilu matematyczno-fizycznym z nieodłącznym rozszerzonym językiem angielskim (cóż bez niego na globalnym rynku pracy) korzystają z dydaktycznego wsparcia tychże uczelni, czym jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani!

Jak fizyk postrzega świat to tematyka wykładu on-line wygłoszonego przez dr Barbarę Solecką z Politechniki Śląskiej w Gliwicach dla klas o profilu akademickim. Uczniowie zapoznali się ze zjawiskami optycznymi w przyrodzie, wyjaśnieniem m.in. natury tęczy, halo, mirażu, interferencji.

Z kolei w ramach patronatu Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Janusz Gluza wygłosił wykład on-line „Nowa definicja jednostki masy”. Profesor przedstawił wiele ciekawych zagadnień związanych z pomiarami w fizyce, zarówno w aspekcie historycznym, jak i najnowszych badań.