LanguageCert International ESOL


Kategorie
Aktualności Miedzynarodowo

Realizacja egzaminu odbywa się na terenie I LO w Cieszynie. Uczestnicy przystępują do projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej, w związku z tym jest on całkowicie bezpłatny dla uczestników, którzy muszą być osobami pełnoletnimi. Organizowany jest przez Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Kurnicki Sp.K. z Zabrza.

Egzamin trwa 2 godziny, składa się z 2 części: rozumienie tekstu słyszanego (Listening), rozumienie tekstu pisanego (Reading).

LanguageCert oferuje przystępne, uznawane na całym świecie  egzaminy z języka angielskiego, które zaspokajają potrzeby kandydatów w każdym wieku. Kandydaci, którzy muszą udowodnić znajomość języka angielskiego do pracy lub nauki, mogą przystąpić do  egzaminu LanguageCert International ESOL  na poziomach A2, B1, B2, C1 i C2.

Egzamin jest egzaminem poziomującym co oznacza, iż kandydat nie określa poziomu na jakim chce przystąpić do egzaminu, otrzymana ilość punktów przyporządkuje kandydata do określonego poziomu.

Certyfikat Language Cert jest uznawany w środowisku akademickim, jak i biznesowym. Wiele uczelni w Polsce szczególnie na terenie Województwa Śląskiego, jak i na całym świecie zwalnia z lektoratów językowych osoby, które uzyskały certyfikat na określonym poziomie, zależnie od uczelni.

Certyfikat Language Cert jest również uznawany przy ubieganiu się o wizę studencką lub pracowniczą do Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji  dot. samego egzaminu można znaleźć na stronie:

www.languagecert.org/en/about-us