Aktywna tablica


Kategorie
Aktualności

Informujemy, że I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie otrzymało w ramach programu „Aktywna Tablica” dotację w wysokości 14 000 zł. Dodatkowo wkład własny organu prowadzącego w to przedsięwzięcie wyniósł 3 500 zł. W ramach realizacji ww. przedsięwzięcia do naszego liceum zostały zakupione dwa monitory interaktywne.