Stypendia Prezesa Rady Ministrów


Kategorie
Aktualności Sukcesy

Dumnie przekazujemy informację otrzymaną od Kuratorium Oświaty w Katowicach, że decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego  wszystkie wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów złożone do Śląskiego Kuratora Oświaty dla uczniów I LO w Cieszynie zostały rozpatrzone pozytywnie.

W roku szkolnym 2021/2022 stypendia otrzymały dwie uczennice. Julia Pieczonka, uczennica klasy IIIdg (po gim) o profilu lingwistycznym z najwyższą średnią ocen w szkole 5,89 oraz Emilia Cieślińska, uczennica klasy IIIbeta (po SP) o profilu medycznym z najwyższą średnią ocen w szkole 5,87. Stypendystkom serdecznie gratulujemy!