Komunikat


Kategorie
Aktualności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującym prawem informuję, że Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów terytorium naszego kraju zostało objęte drugim stopniem alarmowym BRAVO. Obowiązuje on do 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59 i oznacza zwiększone ryzyko wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia.

W związku z powyższym proszę wszystkich pracowników i uczniów o zachowanie na terenie Szkoły wzmożonej czujności. W przypadku zauważenia osób zachowujących się nietypowo, wzbudzających podejrzenia, proszę niezwłocznie o tym fakcie powiadomić pracowników obsługi lub kadrę kierowniczą.

W okresie obowiązywania drugiego stopnia alarmowego wprowadzono w I LO m.in. następujące działania:

  • Wzmożoną obserwację budynku
  • Ograniczenie wstępu do budynku osobom postronnym
  • Kontrolę przesyłek pocztowych
  • Sprawdzenie instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacyjnych
  • Wydanie przez Dyrektora zarządzenia dotyczącego otwierania i zamykania szkoły

Ponadto, zwracam się z prośbą o zapoznanie się z materiałami Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w których znajdą Państwo podstawowe i niezbędne informacje o tym, w jaki sposób należy postępować w przypadku zagrożenia terrorystycznego oraz jakie sytuacje i zachowania powinny wzbudzić naszą czujność. Materiały dostępne są pod adresem: tpcoe.gov.pl/cpt/materialy. Szczególnie polecam Państwu zapoznanie się z Broszurą Prewencji Terrorystycznej.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia należy postępować zgodnie z zasadą 4U:

· UWAŻAJ

· UCIEKAJ

· UKRYJ SIĘ

· UDAREMNIJ ATAK Szczegóły pod adresem: www.4u.tpcoe.gov.pl.

Dyrektor I LO