Współpraca z Politechniką Śląską


Kategorie
Aktualności


31 marca gościliśmy w naszej szkole prof. dr hab. inż. Dariusza Kanię – Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Kierownika Katedry Systemów Cyfrowych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Profesor wygłosił wykład dla uczniów klas 3a i 3ag o profilu akademickim.