Uczniowie klas o profilu medycznym na zajęciach w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi w Zabrzu


Kategorie
Aktualności

W kwietniu uczniowie klas trzecich o profilu medycznym zainteresowani problematyką medyczną, a zwłaszcza kardiochirurgią uczestniczyli w zajęciach w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. Wyjazd ten realizowany był w ramach zajęć Projektu Unijnego „Nowoczesna Edukacja II”. Spotkanie rozpoczęło się wykładem prof. Piotra Wilczka na temat „Bioinżynierii protez serca”. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z metodami leczenia chorób serca z wykorzystaniem bioinżynierii, ale także z problemami, przed którymi stają współcześni naukowcy. Druga część – to fascynujące zajęcia laboratoryjne, podczas których każdy uczeń mógł dokładnie poznać anatomię serca, a także spróbować wykonać preparaty z zastawek serca. Po tych zajęciach tajemnicze serce, nie miało już dla uczniów żadnych tajemnic. Ostatnim punktem spotkania był wykład dotyczący urządzeń ratujących życie, czyli sztucznego serca. Wyjazd ten pozwolił uczniom poszerzyć swoją wiedzę, poznać nowoczesne metody leczenia, a niektórym z nich, upewnić się w wyborze swojej drogi życiowej.

Wykład profesora Piotra Wilczka