Nowoczesne technologie w medycynie oraz pracownia sztucznego serca


Kategorie
Aktualności

W pierwszym tygodniu czerwca miały miejsce w I LO wykłady Profesora Piotra Wilczka dot. tematu nowoczesnych technologii w medycynie oraz wykłady mgr Łukasza Muchy dot. pracowni sztucznego serca. Wykłady odbyły się w ramach patronatu nad klasami medycznymi, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi w Zabrzu. Wykłady skierowane były dla uczniów klas medycznych, pierwszych, drugich i trzecich, które są objęte patronatem w/w Fundacji.

Mgr Łukasz Mucha i jego wykład dot. pracowni sztucznego serca
Uczniowie klas medycznych
Profesor Wilczek i jego wykład dot. nowoczesnych technologii w medycynie