Robi wrażenie


Kategorie
Aktualności Sukcesy

Takim komentarzem została opatrzona praca konkursowa Patryka Krala- ucznia kl. 3c o profilu prawno-humanistycznym, który został laureatem III edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Esej Geopolityczny. Recenzja eseju zawierała uznanie dla wyjątkowości autora za podejście do tematu oraz jego opracowanie. Na uwagę zasługuje fakt, że recenzentami nadesłanych prac są pracownicy naukowi Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego Oddział Chełm oraz Katedry Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, która jest organizatorem konkursu. Honorowy patronat objął JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil-  profesor PWSZ w Chełmie oraz Senator RP dr hab. Józef Zając- profesor PWSZ w Chełmie. Opiekę merytoryczną od strony redakcyjnej eseju sprawowała polonistka – Agata Ogórek.

1. miejsce Patryka robi wrażenie; jest jednocześnie przepustką do Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej. W sobotę 4.06 22r. odbył się test pisemny, po którym Patryk uplasował się  na 3. miejscu i przeszedł  do kolejnego etapu tej olimpiady. Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach.