MOCNY W OLIMPIADACH


Kategorie
Aktualności Sukcesy

Prawo i geopolityka to zainteresowania Patryka Krala–  ucznia klasy 4c o profilu humanistycznym. W zeszłym roku zdobył tytuł laureata i indeks na wydział prawa, a w tym roku powalczył w Międzynarodowej Olimpiadzie Geopolitycznej i znów z sukcesem. Jako finalista otrzymał indeks na uniwersytet w Krakowie, a także honorową odznakę Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Serdecznie gratulujemy, a opiekunem literackim eseju, który dał Patrykowi przepustkę do finału olimpiady, jest polonistka- Agata Ogórek.

Sam Patryk tak komentuje swój udział w tych zmaganiach:

Uczestnictwo w Olimpiadzie pozwoliło mi spojrzeć na wiele ważnych spraw z innej, nowej perspektywy. Szeroki zakres materiału wymagał interdyscyplinarnego podejścia, co rozwinęło także umiejętność odpowiedniego planowania. Uważam, że ciekawą częścią była gra strategiczna, która wymagała zastosowania poznanej teorii w praktyce. Wcielając się w dowódcę armii, trzeba było uwzględnić wiele czynników. Coroczny zjazd geopolityków, w którym miałem okazję uczestniczyć i możliwość poszerzenia swojej wiedzy podczas różnych paneli były niezwykle cennym doświadczeniem. Poznałem wiele osób, a atmosfera była wspaniała. Możliwość wymiany poglądów oraz zapoznania się z różnymi punktami widzenia na jakiś temat okazały się ciekawym i znakomitym impulsem do dalszego pogłębiania geopolitycznego hobby. W szczególności dzisiaj, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się krwawa wojna o wolną i niepodległą Ukrainę. Finis coronat opus…