Predatorzy z Osucha na AGH


Kategorie
Aktualności Sukcesy

Za nami etap lokalny i regionalny w III Ogólnopolskich Zawodach Projektowych.

14 kwietnia 2023r. drużyna z „Osucha” w składzie Vanessa Machalica, Mateusz Gańczarczyk, Błażej Szczugiel, znalazła się w gronie finalistów etapu regionalnego – III Ogólnopolskich Zawodach Projektowych na  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Zawody towarzyszą grantowi projektowemu – Centrum Mistrzostwa Informatycznego, który zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w ramach, którego na terenie szkoły prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w ramach kół informatycznych. Dodatkowe zajęcia rozwijają zainteresowania informatyczne, a także aktywizujące młodzież uzdolnioną informatycznie, pobudzają kreatywność oraz promują współpracę zespołową.

Osobą odpowiedzialną za realizację projektu CMI na terenie I LO im. A. Osuchowskiego jest nauczyciel informatyki Tomasz Kanadys.