Początek dobrego partnerstwa między szkołami


Kategorie
Aktualności

Młodzież z I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie wspólnie z młodzieżą ze szkoły partnerskiej Marienschule w Euskirchen z Niemiec została w dniu 7czerwca br. przyjęta w Starostwie Powiatowym przez Wicestarostę Janinę Żagan oraz Naczelnika Wydziału Edukacji Michała Rajwę.

Spotkanie to odbyło się w ramach wymiany międzyszkolnej, dofinansowanej przez PNWM (Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży). Młodzieży, został m.in. zaprezentowany krótki film promujący Śląsk Cieszyński. Pani Wicestarosta była pod wrażeniem palety pomysłów na wspólne projekty, które pojawiły się po projekcji spotu. Film uświadomił także i naszej polskiej młodzieży piękno regionu i jego urozmaiconego charakteru.

Przyjazna atmosfera sprzyjała wspólnej rozmowie dorosłych z młodzieżą, młodzież chętnie dyskutowała na temat zarówno różnic, jak i podobieństw w szkołach polskich i niemieckich, a także sama zadawała pytania dotyczące szkolnictwa. Młodzież niemiecka doświadczyła gościnności, nie tylko w domach rodzin goszczących, ale i w szkole partnerskiej i siedzibie powiatu. Jako prezenty młodzi ludzie otrzymali materiały promujące Śląsk Cieszyński, zostali poczęstowani przysmakami — tradycyjnymi słodyczami.

W czasie rozmowy zwrócono szczególną uwagę na istnienie większej ilości podobieństw niż różnic między oba miastami i regionami. Oba regiony to tereny przygraniczne z górzystym krajobrazem i tym samym dużą możliwością ciekawego spędzania czasu wolnego, co szczególnie może przyciągnąć do siebie młodych zainteresowanych światem ludzi. Zarówno strona niemiecka, jak i polska otwarta jest na wspólne europejskie projekty i obie cieszą się z dobrze rozpoczętego partnerstwa.