akcja edukacyjna Nowe #narkotyki Nowe #zagrożenia


Kategorie
Aktualności

Głównym celem akcji jest zapobieganie używaniu przez osoby młode substancji psychoaktywnych, w szczególności nowych narkotyków, ale także alkoholu, tytoniu oraz leków. Skierowana jest do ogółu społeczeństwa w wieku 15-30 lat, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodziców i opiekunów.

Problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków przez młodzież jest wciąż aktualny, dlatego istnieje dalsza potrzeba objęcia edukacją i profilaktyką młodych ludzi.

W związku z powyższym, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, kontynuuje działania w zakresie profilaktyki środków psychoaktywnych na terenie województwa śląskiego. Działania mają charakter profilaktyki uniwersalnej, która polega na prowadzeniu działań zapobiegawczych, skierowanych do wszystkich osób objętych edukacją.

Szczegóły akcji: Nowe #narkotyki Nowe #zagrożenia – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu – Portal Gov.pl (www.gov.pl)