Lekcja historii w kopalni „Wujek”


Kategorie
Aktualności

Klasy 2b o profilu medycznym i 2d o profilu lingwistycznym uczestniczyły w lekcji muzealnej na temat historii powojennej Polski. Uczniowie wysłuchali relacji z przebiegu wydarzeń z okresu stanu wojennego i oddali hołd zamordowanym górnikom.