Warsztaty muzyczne pod kierunkiem prof. UŚ – Aleksandry Zeman


Kategorie
Aktualności

Warsztaty muzyczne są przygotowaniem do dwóch koncertów umuzykalniających dla dzieci ze szkół podstawowych. Koncerty przygotowują studenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 1/I st., 2/I st. oraz studentki EM 1/II st., realizujące w/w warsztaty w ramach specjalności „zespołowa praktyka wykonawcza”. Do projektu zostali zaproszeni chętni uczniowie z Osuchowskiego, którzy do koncertów przygotowywani są w ramach cotygodniowych warsztatów muzycznych, realizowanych w naszym LO pod kierunkiem dr hab. Aleksandry Zeman, prof. UŚ.