Fizyka drogą do dobrej pracy


Kategorie
Aktualności

Liczne sukcesy w konkursach fizycznych, ale przede wszystkim od wielu lat bardzo wysokie wyniki z egzaminu maturalnego (czym niewątpliwie może szczycić się I LO) dowodzą, że warto obok matematyki inwestować w naukę fizyki. Bardzo często w rekrutacji na wyższe uczelnie to wyniki z fizyki obok matematyki decydują o wysokich lokatach na listach przyjętych. Na wielu kierunkach uczelni technicznych znajomość matematyki  i fizyki jest fundamentalną umiejętnością.

Od kilku lat współpracujemy z wyższymi uczelniami. Oznacza to, uczniowie klas o profilu matematyczno-fizycznym z nieodłącznym j. angielskim (cóż bez niego na globalnym rynku pracy) korzystają z dydaktycznego wsparcia tychże uczelni, czym jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani!

Na prośbę Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej zamieszczamy poniżej prezentację o walorach studiowania fizyki technicznej, która ma duże zastosowanie na rynku pracy nie tylko w przemyśle.